Han fick ett vikariat på museet 1961 och tillträdde 1965 som museilektor. Mellan 1970 och 1987 var han chef för Konstmuseet. Han slutade som museichef i samband med en omorganisation.

Bo Sylvan tillträdde sedan som vikarierande chef för konstavdelningen på Kulturhuset i Stockholm, och blev två år senare ständig sekreterare i Konstakademin. 1990 blev han hedersledamot i Konstakademin med ansvar för konsten i Riksdagshuset.

Bo Sylvan avled stilla i sitt hem i Norrköping på tisdagen efter en längre tids cancersjukdom, uppger familjen. Han blev 84 år. Närmast anhöriga är hustrun Anna och barnen Mårten, Tova och Jenny med familjer.