Insändare Svar till ”Visst kan man avslöja Ebba Busch Thor” NT 14/5.

Det är inte konstigt att så många låtit sig charmas eller duperas av Ebba Bush Thors ungdomliga framtoning och aldrig sinande svada. Men tittar man under ytan så hittar man en aggressiv högerpolitiker av värsta slag.

I likhet med sina högerkollegor så tror hon på att nästan alla politiska och ekonomiska problem löses genom att de rika får bli rikare och de fattiga fattigare.

Detta kan hon naturligtvis inte säga rakt ut och det är här populismen kommer fram. I stället försöker hon framställa sig som de gamla och sjukas bästa vän.

Allt skall finansieras med massiva skattesänkningar som ger den rike tusenlappar och den fattige tior.

Dessutom så vet hon ju att vad hon än ställer ut för löften till de svagaste så behöver hon aldrig infria dem. Det kommer hennes kollegor inom M och SD att se till.

I invandringsfrågan lägger hon sig nära SD. Hon har insett att det ger poäng i väljarkåren, det kristna inslaget i partinamnet till trots.