– Vår verksamhet står på två ben. Det ena är att skapa en plattform för gemenskap och trygg tillhörighet. Det andra är mer utåtriktat arbete och handlar om att informera och opinionsbilda, säger Maria Colldin.

Hon är en relativt ny medlem men har lång erfarenhet från arbete med mental ohälsa och har jobbat för BRIS, som skolkurator, inom privat företagshälsovård och som kurator i äldrevården.

– Jag gick med för att det är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. Psykisk ohälsa är den största anledningen till att folk är sjuka och enligt Folkhälsomyndigheten (mätning från 2016, reds anmärkning) lider sexton procent av befolkningen mellan 16–84 år av nedsatt psykiskt välbefinnande.

Under sina tjugo år inom arbete med psykisk ohälsa har Maria Colldin sett att folk mår sämre och sämre. Något hon kopplar till ett stressigare samhälle där vi matas med fler och fler stimuli, ständigt är uppkopplade till sociala medier och alltid är nåbara på telefonen. Johan Lagerbäck som är ordförande i lokalföreningen i Norrköping håller med.

– De sociala medierna kan aldrig ersätta det personliga mötet, det är viktigt att bli sedd, lyssnad på och tagen på allvar, säger han.

Föreningen har funnits i Norrköping sen mitten av åttiotalet och har i nuläget ett tjugotal medlemmar. Från och med januari finns de i nya lokaler i Thapperska skolan. De träffas varje onsdag mellan 13 och 16. Aktiviteterna varierar – det kan vara målning, bokcirklar eller olika pyssel. Ibland blir det stadsvandringar eller promenader. De försöker göra saker som är billiga eftersom många med psykisk ohälsa inte har så gott om pengar.

– Föreningen är viktig eftersom många är ensamma. När vi träffas brukar vi inte prata så mycket om våra diagnoser men det kan vara skönt att vara med människor som vet. I den ”vanliga världen” gäller det att konkurrera och prestera. Här har vi lagt locket på det.

Johan Lagerbäck, som är från Norrköping, drabbades själv av en psykos 2007. Han bodde då i München och jobbade som violinpedagog och spelade viola i sydvästtyska filharmonin. När sjukdomen slog till återvände han hem till Norrköping där hans föräldrar bor.

– Jag har varit med i fem års tid nu och medlemskapet har betytt mycket för mig och gjort att jag växt som människa.

Både han och Maria Colldin hoppas att fler ska hitta till RSMH och ser jubiléet som ett avstamp inför framtiden.

– Vi har bjudit in medlemmar, allmänheten, politiker och tjänstemän i region Östergötland för att fira på Hemgården torsdagen den 30 november mellan 18 och 20. Åsa Sjöberg kommer vara konferencier och artist under kvällen. Det är fri entré och kaffe och smörgåsar serveras i pausen.

RSMH är öppet för alla som är drabbade eller vill engagera sig i frågan om mental ohälsa. Om medlemsantalet ökar tror de också att det blir lättare att påverka hur vården ser ut.

Det finns många planer för att utveckla föreningen i framtiden. Allt från matlagningskurser och yoga till att starta en anhöriggrupp och en ungdomsgrupp.

– Det finns många idéer men vi får ta en sak i taget och hoppas att vi blir fler och fler som vill vara aktiva, säger Johan Lagerbäck.