Projektet Navestad mot våld syftar till att skapa en nyanserad och mer positiv bild av Navestad. Att öka tryggheten och att barn, ungdomar och vuxna ska känna gemenskap och vara stolta över att bo i området.

– Vi ska ha tre releasefester för en diktbok och ett musikalbum under dagen. Först för förskolebarnen och lågstadiet, sen för mellan- och högstadiet. På kvällen kommer vi ha en för allmänheten inne i Ringdansens centrum. Det kommer bli musik med ungdomarna som gjort albumet, diktuppläsning och dans, säger Christian Elmberg.

Det är elever i Navestads skolor och ungdomar på Finavet som skrivit dikterna. Musikalbumet är skapat av vuxna och unga med kopplingar till området. Boken finns i tryckt form medan musiken i första skedet ges ut på Spotify.

Artikelbild

| Konst. Det arbetas också med bild och konst inom projektet och till nästa sommar planeras en konstutställning.

– Vi startade arbetet förra hösten och vi försöker få med projektet i all vår verksamhet. Vi pratar om att vara schyssta mot varandra och att man ska få vara sig själv. Grundidén är att göra positiva saker tillsammans. Finns det en stolthet för området så minskar risken att det händer dåliga saker.

Förutom Fritidsgården Frinavet finns Svenska kyrkan, Portalen, Hyresbostäder, Studiefrämjandet, skolorna och förskolorna i området med i projektet.

Elisabet Larnemark som jobbar som diakon i S:t Johannes församling och som varit huvudansvarig för diktboken, berättar att dikterna kommit till i samarbete med skolorna. Av de 358 dikter som lämnades in kom 65 med i boken och alla klasser på Navestadskolan, Silverdansen och Diamanten finns representerade. Några av dikterna är skriva av äldra ungdomar på Frinavet. Omslaget är skapat av barn och personal på Önskeringens förskola.

– Våld och mod är temat barnen skrivit om och deras tankar skapar diskussioner och lockar fler att börja skriva, säger Elisabet Larnemark.

Artikelbild

| Diktboken. Den kostar fyrtio kronor och innehåller 65 dikter av barn och ungdomar från Navestad.

Jonathan Matti, 11 år, går i femte klass på Diamanten och medverkar med en dikt i boken.

– Mod är att våga ändra sig och prova nya saker. Man kan förändra världen om man bara vågar, säger han.

Christian Elmberg poängterar att releasefesten inte är målet med projektet utan snarare ett startskott på ett arbete som de kontinuerligt ska och måste jobba med.

– Det här är något som behövs och som vi tillsammans måste orka driva från år till år, säger han.

Och det finns planer för framtiden. På höstlovet kommer ungdomar och vuxna från Skärholmen och hälsar på. De är intresserade att se hur Frinavet jobbar med sitt projekt.

– Sen åker vi till dem med personal och ungdomar. Då är det bra att kunna visa upp diktboken och musiken.

Andra exempel på hur projektet fortsätter är att det ska göras musikvideor till två av låtarna på albumet och att det kommer att bli en Navestad mot våld-festival den 5 juni 2018 i Ringdansens centrum. Där finns planer på att, förutom musik, ha en konstutställning i samarbete med skolorna.

– Vi siktar också på att ha en känd artist på festivalen, säger Christian Elmberg.