De poetiska orden uttalades efter 66 års äktenskap, när Brita Mannerheim tog emot NT:s Vera Frankova för en 90-årsintervju i maj 2006.

Nu har den legendariska barnpsykiatrikern avlidit, bara en månad efter sin man, poeten och hedersdoktorn Augustin Mannerheim. Deras äktenskap varade i dryga 71 år.

Studerade till läkare
Det var den 24 maj 1916 som Brita Danell, vars farfar var präst i Norrköping, föddes i ett Uppsala där hon som 20-årig medicinstuderande var en av endast fem kvinnliga studenter i klassen med 30 elever.

 "Jag visste redan som barn att jag skulle bli läkare. Mina dockor var alltid sjuka, bara nallen fick vara frisk", förklarade den 90-åriga Brita Mannerheim.

Snart nog träffade medicinstudenten den ett år äldre Augustin Mannerheim. Han studerade litteraturhistoria och utbildade sig därefter till jägmästare, för att som arvtagare kunna driva fädernegodset Grensholm i Vånga.

Förlovning och giftermål
Förlovningen ägde rum den 6 december 1939 och giftermålet året därpå. De nygifta levde en tid vid polcirkeln och därefter i Ångermanland innan de 1948 bosatte sig på Grensholm.

När Brita Mannerheim 1949 fick sin läkarlegitimation hade hon fött tre barn och skulle komma att få ytterligare två. Ett föddes livlöst och en av hennes tre söner gick bort i vuxen ålder, berättade hon
i 90-årsintervjun.

Tonårspsykiater
Småbarnsmamman började sitt läkarliv 1950, samma år som barnpsykiatrin bröt sig loss från vuxenpsykiatrin och blev en egen disciplin. Brita Mannerheim blev rådgivande tonårspsykiater, först hos barnavårdsnämnden i Norrköping och senare med uppdrag i hela Östergötland.

"Barnpsykiatrin är ju en sådan chans, man får vara med tidigt, ibland från början", tyckte Brita Mannerheim. "Olika beteenderubbningar är ofta en adekvat reaktion på något man upplevt".

År 1964 började hon vid den nyöppnade barnpsykiatriska kliniken vid dåvarande Regionsjukhuset i Linköping. Där tog hon initiativet till den särskilda avdelning som kom att kallas Tonårsbyrån. Brita Mannerheim trodde att ord som ’barn’ och ’psyk’ skulle skrämma bort tonåringarna. Själv kallade hon alltid sina unga patienter för ’huvudpersoner’.

Tonårsbyrån lades ner
Verksamheten startade i Linköping 1970 och något år senare öppnade en filial i Norrköping, i en tid då ungdomars missbruk accelererade. På Tonårsbyrån stannade Brita Mannerheim kvar till dess hon gick i pension 1982. Fem år senare tvingades hon se verksamheten läggas ner trots att statistiken visade att sju av tio behandlade tonåringar slutat med sitt missbruk och klarade sig bra ute i samhället.

Som pensionär hade hon tänkt sig att skriva en avhandling. Det blev två böcker i stället.

Den första handlar om hennes far, dialektforskaren Gideon Danell, hennes mor Anna och om hennes gudmor, den kända kvinnoröstkämpen Lydia Wahlström. Brita Mannerheims bok Med Lydia eller livslång trohet mellan tre kom 1989. Då var hon 73 år.

Den andra boken beskrev den metodik som hon tillämpade under sina dryga 30 år i barnpsykiatrins tjänst. Som man ropar på tonåringen får man svar kom ut 1994, när Brita Mannerheim var 78 år.

"Syftet med Tonårsbyrån, ja, hela barnpsykiatrin egentligen, var att förebygga kriminalitet. Vi pratade med tonåringarna, frågade rakt på sak om vad de hade upplevt men även vad de ville med sina liv".

Tog emot "vildingar"
Hemma på Grensholm tog hon och maken Augustin ibland emot "vildingar som behövde lite hjälp", däribland en ung missbrukande Birgitta Stenberg. Författaren har senare förklarat att hon inte skulle överlevt om det inte varit för makarna Mannerheim.

Brita Mannerheim utvecklade tidigt en metod för att föra noggranna journaler, där hon alltid citerade sina huvudpersoner ordagrant.

"Det var ett sätt att få ungdomarna att känna sig förstådda", sade hon, "jag eftersträvade alltid en dialog."

Fortsatt engagerad
Som pensionär fortsatte hon att vara engagerad
i debatten kring barnpsykiatri. "De här ungarna behöver någon som bryr sig om dem", fastslog hon.

Brita Mannerheim, avled den 2 oktober, 95 år gammal, en knapp månad efter sin man Augustin, som dog den 30 augusti, två veckor efter sin 96-årsdag.