Efter en lång politisk karriär som bland annat EU-parlamentariker och miljöminister valde Lena Ek 2015 att tacka ja till erbjudandet att bli ordförande för skogsägarföreningen Södra.

– Då satt jag i riksdagen och var vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Jag kände att jag hade haft nästan alla politiska uppdrag man kan ha, säger hon och räknar upp en stor del av sitt politiska cv.

1993 blev Lena Ek ordförande för Centerpartiet i Östergötland och året därpå kommunalråd i hemorten Valdemarsvik. 1998 blev hon riksdagsledamot, invald i Centerpartiets styrelse och ordförande för Centerkvinnorna. 2004 utsågs hon till Europaparlamentariker och 2011 till 2014 var hon miljöminister. För att nu nämna en del.

Artikelbild

| Spexare. Humor är bra att ta till ibland, menar Lena Ek.

– När jag erbjöds uppdraget i Södra kände jag att här finns samma värdegrund som jag alltid stått för; jämställdhet, företagande, landsbygd och miljö. Södra är en ekonomisk förening som bildades för 80 år sedan av små skogsägare som ville hjälpas åt med marknad, försäljning och näringspolitiska frågor. Vinsten går tillbaka till medlemmarna. För mig är det viktigt att kunna lägga själ och hjärta i de uppdrag jag åtar mig, säger Lena Ek.

Hon är övertygad om att skogen är den absolut viktigaste faktorn för att klara framtidens klimatutmaningar, och efter att ha deltagit i 14 klimatförhandlingar i FN:s regi bör hon ju veta vad hon talar om.

– Det räcker inte att bara minska utsläppen av koldioxid. Vi måste också med fotosyntesens hjälp hämta tillbaka koldioxid som vi redan släppt ut. Så plantera skog! Antingen på egen mark eller via till exempel Vi-skogen. Det ger det snabbaste klimatresultatet av allt, säger Lena Ek som själv äger 150 hektar skog i Valdemarsviksområdet tillsammans med sin familj.

Hennes mobil ringer inifrån handväskan. En stund senare ringer den på nytt. Det är två privata samtal som hon besvarar kortfattat eftersom hon sitter i intervju.

Hon vill inte bli för privat i det här reportaget. Det är därför vi sitter på ett kafé i Valdemarsvik och inte i hennes hem.

– Jag är gärna personlig, och delar med mig av tankar och åsikter på Facebook och Twitter. Men när det blir för privat drar man in andra, ens familj, och det vill jag inte. Sedan behöver jag också en privat sfär för att orka med de uppdrag jag har och har haft, uppdrag där man är ganska utsatt.

Lena Ek växte upp i Mönsterås i en lantbrukarfamilj. Det var en miljö som bejakade både driftighet och allmänbildning, och hennes mor var en av de första kvinnorna som gick på lantbruksskolan i Kalmar.

Själv valde Lena Ek att läsa juridik i Lund och specialiserade sig där på folkrätt. Hon räknar upp mänskliga rättigheter, rättvisa och jämställdhet som frågor hon alltid engagerat sig i, och som hon också tycker hör ihop med Centerpartiet.

– Hela partiets historia handlar ju om allas lika rätt och värde.

I Lund var hon aktiv i alla möjliga sammanhang och ett av dem var Lundaspexarna. När hon härom året blev hedersdoktor vid Lunds universitet valdes hon samtidigt in i Akademiska föreningens nasala utskott. Jo, det heter så.

Utskottet startades av Hasse Alfredsson och hedrar förtjänta personer med Lundaanknytning genom att gjuta av deras näsor. Den som vill se en gipsavgjutning av Lena Eks näsa bör åka till Nasoteket i Lund.

Och nu är hon alltså ledamot i sällskapet.

– Vi träffas regelbundet och hittar på knasigheter. Det är JÄTTEROLIGT.

Många anar kanske inte att du har den här spexiga sidan?

– Humor är ofta en tillgång, inte minst när man som jag har suttit i klimatförhandlingar där mycket står på spel och folk är trötta. Kan man då driva lite med sig själv är det lättare att komma framåt.

Det hjälpte henne till exempel när hon medlade tillsammans med Sydafrikas miljöminister i sluttampen av FN:s klimatmöte i Warszawa 2013. Resultatet blev att länderna kunde enas om åtgärder inför Parismötet två år senare.

– Ja, säger hon och suckar lite. Nån gång ska jag skriva en bok om alla klimatförhandlingar jag deltagit i. Jag har både dagböcker och ett rikt bildmaterial.

Men om hon utlovar en tid när den boken ska vara klar kommer alla som känner henne skratta, menar hon. Lena Ek har mycket att göra och så tycks det alltid ha varit.

Hon har heller aldrig dragit sig för att göra svåra saker.

– Men alla svåra saker har också varit ett lagarbete. Jag är bra på att samla ihop folk och locka fram kraften och förmågan som finns där. Det gäller att placera människor rätt, anfallare i anfallet och försvarare i försvaret.

Och du, är du anfallare eller försvarare?

– Jag är coachen.

I dag är hon, förutom ordförande i Södra, också förordnad av regeringen att stödja och underlätta för den nya forskningsstationen European Spallation Source i Lund, en anläggning som utvecklar den röntgenliknande tekniken med neutronbombning för att se in i material.

– Och så är jag numera stolt ordförande i Röda korset i Valdemarsvik. Det är en historiskt fin organisation och jag är imponerad av hur mycket man uträttar. Det är kul att i någon mån kunna bidra till det.