– Det viktiga med Prideparaden är att unga hbtq-personer får se sin lärare, Ica-kassörska eller granne stå upp för rätten att vara den man är och att älska den man vill, säger Maria Bergqvist.

Nätverket East Pride bildades i december 2017 efter att föreningen Norrköping Pride, som tidigare arrangerat Pride-veckan i Norrköping, hade lagts på is. Det består av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter), Svenska kyrkan, Studieförbundet Sensus och privatpersoner. Pride-veckan går av stapeln vecka 21 och programmet kommer att innehålla kulturevenemang, föreläsningar, festligheter och debatter och avslutas med en parad genom staden.

– Det är närmare fyrtio programpunkter på tjugo olika platser. Det blir faktiskt större än förra året med arrangemang bland annat i biblioteket, Arbetets museum och i Svenska kyrkan som kommer ha en regnbågsmässa.

Artikelbild

| Maria Bergqvist hoppas att East Pride i framtiden har ett utökat samarbete med Kärleksveckan i Linköping och Motala Pride.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ finns med bland arrangörerna och Maria hoppas att fler av de andra partierna kommer gå i paraden. Hon tycker att Sverige har kommit långt i HBTQ-frågorna på ett politiskt plan. Homosexuella får gifta sig, det är tillåtet med adoption och lesbiska kan få hjälp med assisterad befruktning.

– Men bög är fortfarande ett vanligt skällsord i samhället och den psykiska ohälsan är större bland HBTQ-ungdomar än bland jämnåriga heterosexuella.

Hon säger att de rättigheter HBTQ-rörelsen har fått kämpa för inte är något man kan ta för givet i ett Europa där det finns många politiska och religiösa krafter som hotar att föra utvecklingen bakåt.

– Rättigheter är inget man får gratis utan något man måste kämpa för. Vi behöver slå vakt om mänskliga rättigheter. Det driver mig i mitt engagemang. Vi kan inte lägga ner kampen.

Artikelbild

| Priderörelsens främsta symbol regnbågsflaggan på Maria Bergqvists arbetsrum på Erlaskolan.

Maria tycker att de flesta i Sverige står upp för mänskliga rättigheter men att det inte är acceptabelt att Sverige utvisar homosexuella till länder där homosexualitet är straffbart efter att ha hållit integritetskränkande intervjuer.

– Det finns grupper som präglas av hat och det är viktigt att samhället tar avstånd ifrån det. Därför är det viktigt med en Pridefestival här.

Artikelbild

| Maria Bergqvist flyttade från stockholm till Norrköping för tolv år sedan och kommer inte att flytta härifrån. - Norrköping är mindre segregerad än Stockholm och många andra städer. Det är en plats där människor kan mötas. Det är levande kulturellt och det finns mycket socialt engagemang, säger hon.

Det var studierna till teaterpedagog vid Marieborgs folkhögskola som fick Maria att flytta från Stockholm till Norrköping. Efter studierna startade hon teatergruppen Alter ego, som bland annat jobbade med teater som handlade om barn och ungdomar som lever i svåra livssituationer. Temat var ätstörningar och att växa upp med missbrukande föräldrar.

– Vi hade ett pedagogiskt koncept med föreställning och workshop som riktade sig till personalgrupper inom skola, vård och omsorg. Grupper som behöver mer kunskap om de ämnena.

2011 bytte Maria inriktning och utbildade sig till socionom. Teatergruppen höll på med ett projekt i Skäggetorp där ungdomar skulle berätta sina egna historier.

– Vi såg att ungdomarna hade ett stort behov av vuxna som lyssnade på dem och vi stötte på många sociala problem. Då tänkte jag: wow, vad mycket jag skulle kunna åstadkomma om jag hade mer kunskap om de här sakerna.

I dag jobbar Maria som kurator på Erlaskolan Östra. Hon har nytta av sina erfarenheter från teatern i sitt nya jobb och tycker att arbetet med teater och det i skolan ofta liknar varandra.

– Jag använder mig av rollspel för att lösa och förebygga konflikter i skolan. Det är ett sätt att få eleverna att förstå att man kan se saker på olika sätt och de kan prova nya sätt att vara på så att de inte fastnar i en roll som är negativ.

Erlaskolan Östra anordnar en egen parad samma dag som Prideveckan inleds. Paraden har ett brett budskap om alla människors lika värde och går från skolan vid Östra stationen till Vasaparken.

– Arbetet för lika värde är inget som skolan kan välja bort. Det står i läroplanen. Vi i skolan ska stå för solidaritet med utsatta grupper och grundläggande humanistiska värderingar. Paraden är en del i det arbetet.

I den stora paraden som avslutar Pride-veckan kommer en del av personalen och eleverna på frivillig basis delta under Erla-skolans flagga.

Att arbeta med att utveckla elevhälsoarbetet i skolan är världens bästa jobb, tycker Maria.

– Jag brinner för att låta barn och ungdomars röster höras. De är framtiden.