Utöver sina politiska uppdrag är Alexander Nejdemo också engagerad inom studieförbundet Vuxenskolan och föreningen Vi unga, där han också är lägerledare på somrarna.

– Det går i linje med vad jag står för politiskt, säger han.

Vilken är den kulturpolitiskt viktigaste frågan i Norrköping?

– Att man skapar förutsättningar för att alla barn och ungdomar ska få ta del av kultur. Det handlar både om att utöva, men också att uppleva kultur. För mig personligen är det också en av de viktigaste frågorna i politiken och i mitt samhällsengagemang.

Vad i dagens fördelning till kulturlivet i Norrköping vill ni prioritera om?

– Jag ser gärna att vi prioriterar föreningslivet med höjda bidrag till kulturföreningar i Norrköping, men också till studieförbunden. Under den här mandatperioden har de fått ökade anslag, även om det inte har varit mycket. De pengar som går till studieförbund och kulturföreningar betyder så mycket och ger så mycket tillbaka.

Varifrån skulle pengarna tas?

– Det borde finnas möjligheter att effektivisera verksamheten inom de kommunala institutionerna. Naturligtvis vore det välkommet om regionen och staten tar ett större ansvar för institutioner som nyttjas av hela regionen, men den frågan ligger utanför kultur- och fritidsnämndens bord.

Vilken är din största kulturupplevelse?

– Jag gillar professionell teater, men brinner ju framför allt för det lokala föreningslivet och amatörverksamhet. Därför blir mitt svar: Vi Ungas dansshow i våras. Den var väldigt bra. Det är häftigt med barn och ungdomar som verkligen har gått in för något, tränat, och sedan gör en show. Alla får vara med, oavsett hur duktig man är, och man lyfter fram dem som kan något särskilt som att göra volter eller något annat. Det är något som känns väldigt fint.