En tilltagande tendens i samhällsdebatten är att kultur - om den överhuvudtaget ska få finnas och betalas med hederliga skattebetalares pengar - är att den ska vara nyttig, samhällsnyttig.

Vad ska man annars ha den till?

Nu tror jag inte det är just det som Jonas Rasmussen tagit fasta på när han lånar formen för ett självuppskattningstest för depression till sin nya, tunna diktsamling "Det hemska vi har gjort".

Jonas Rasmussen, född 1975, växte upp i Åby utanför Norrköping men bor efter bibliotekarieutbildning och litteraturvetenskapliga studier i Lund, där övergången mellan barndomens blandspråk av svenska och danska är vanligare än i Östergötland.

Han, som kanske annars mest är känd som lyhörd översättare av samtida danska poeter, debuterade 2013 med diktsamlingen "Pappa-mamma-barn" som behandlade egna erfarenheter av pappors depressioner vid förlossning.

Depressionstemat går igen. Den här gången har han hittat Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (också känt som MADRS) på nätet. Han förvandlar detta frågeformulär genom omdiktningar och diverse tillägg så att det blir alltmer absurt.

Eftersom formen är bibehållen, med teman och poänggraderade svarsalternativ, kan läsaren själv göra testet samtidigt som hen läser dikterna. Jonas Rasmussens konceptuella poesi är väl mer nöjsam än nyttig. Särskilt med tanke på att han avslutningsvis försett det med en egenhändig resultattolkning. Det krävs - kan jag säga för egen räkning - bara ett minimum på 56 poäng av 72 för att bli rekommenderad inläggning på psykiatrisk klinik.

Jag ser ut över den lätt julstressade redaktionen och kontrollerar därefter det antal tecken, eller nedslag, jag ägnat åt ovanstående text och konstaterar att jag nästan är hemma.