Lars-Olof Johansson (C) är vice ordförande i Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige, men är också själv delaktig i kulturlivet som ordförande i EWK-sällskapet och Zarah Leandersällskapet.

Vilken är den kulturpolitiskt viktigaste frågan i Norrköping?

– Norrköping är en kulturstad, sett till vad vi satsar på kultur jämfört med andra kommuner. Men kulturlivet i Norrköping behöver vitaliseras. Då behövs både institutionerna och det civila samhället. Kultur ska inte bara involvera barn, utan unga, vuxna och gamla, kvinnor, män, människor som flyttat hit från andra länder.

Artikelbild

| Lars-Olof Johansson (C).

– Vi behöver också ett levande kulturliv i alla delar av kommunen, med omgivande orter och landsbygd. Det är viktigt av de skäl man brukar tala om i kulturpolitiken, att kulturen bidrar till att vidga sinnena och öka toleransen. När det handlar om att nå ut är kanske biblioteken den viktigaste institutionen, men också studieförbunden och fria kulturföreningar, musik- och teatergrupper, där man både kan uppleva kultur och själv skapa kultur.

Vad i dagens fördelning till kulturlivet i Norrköping vill ni prioritera om?

– Norrköping har fyra kulturinstitutioner som är viktiga för kommunens kulturliv och attraktionskraft. Men de riskerar att ta en allt större del av kulturbudgeten. Därför blir en viktig fråga framöver att få staten och regionen att ta ett större ansvar för institutionerna.

– Kulturen är fri och ska ha ett egenvärde, men den är också viktig för en kreativ sektor som kan bidra till försörjning och tillväxt i samhället. Det ser vi i Norrköping inom film, musik, spelutveckling och konsthantverk. Därför behöver vi ge goda förutsättningar för den sektorn. Framöver verkar vi för ett kommunalråd med ett tydligare ansvar för kultur för att se kulturfrågorna i ett större perspektiv.

Vilken är din största kulturupplevelse i livet?

– I min ungdom öppnade stadsbiblioteket i Eksjö nya världar för mig. Numera tycker jag att teatern ger mig de största kulturupplevelserna, men det är svårt att välja ut någon enskild föreställning.