Den annorlunda rättegången inleddes måndagen den 3 september. Tobias Forge, bandledaren för det hyllade hårdrocksbandet Ghost, mötte då fyra forna bandmedlemmarna.

Den långtgående tvisten handlar om pengar. De förra bandmedlemmarna har begärt att Forge ska tvingas redovisa bandets intäkter och kostnader – för att i förlängningen kunna kräva honom på ekonomisk ersättning.

Men Forge har tillbakavisat kravet med motiveringen att det var han ensam som skapade det framgångsrika bandet. Enligt bandledaren var de tidigare medlemmarna endast att betrakta som inhyrda musiker.

När rättegången inleddes på måndagsmorgonen i Linköpings tingsrätt blev det uppenbart att det råder en spänd och frostig stämning mellan de tidigare medlemmarna och Forge. De verkade medvetet undvika att titta på varandra.

Alla försök att nå en förlikning har hittills misslyckats. Och när förhandlingarna avslutades under onsdagen blev det heller ingen förlikning, rapporterar SVT Nyheter Öst.

Dom meddelas den 17 oktober.