Kvinnor, trans- och ickebinära personer inom konstvärlden vittnar nu om sexuella övergrepp och trakasserier i uppropet #konstnärligfrihet, en del av höstens omfattande Metoo-rörelse. Tunga konstnärer som Annica Karlsson Rixon, Annika von Hausswolff och Fia Backström finns bland undertecknarna, men också en rad välkända namn från Östergötland bland andra konstnärerna Anx Kupiainen, Aldis Ellertsdottir Hoff, Eva Cederwall och Kajsa Håkansson Bolve, curatorn Susanne Ewerlöf och konststudenten Linda Samuelsson. För att nämna några.

– Det kändes alldeles självklart att skiva under. Me too-kampanjerna vittnar om strukturella problem och konstvärlden är inget undantag, kanske snarare tvärtom eftersom gränserna mellan privat och offentligt är mer flytande, säger Aldis Ellertsdottir Hoff.

– Konstnärer är ofta i en beroendeställning, och många historier har kommit fram om maktpersoner, till exempel gallerister, som har utnyttjat den. Erbjudanden om utställningar kan dras tillbaka när man tackar nej till sex. Konstnärer tillhör dessutom en ekonomiskt utsatt grupp, säger Anx Kupiainen.

Artikelbild

Vittnesmålen beskriver tafsanden, tvångskyssar men även våldtäkter i skolor, gallerier och ateljéer.

– Det sorgliga är att jag inte alls blir förvånad. Men man blir medveten om att sådant man har reagerat på själv händer gång på gång, säger Kajsa Håkansson Bolve, konstnär från Linköping.

– Jag har insett att även om jag är medveten och har genusglasögon, så har övergreppen inom konstvärlden varit mer utbredda och grövre än vad jag kände till. Tystnadskulturen har varit så stark att det skett saker med nära vänner till mig som jag inte hade en aning om, säger Anx Kupiainen.

Att ta del av upprivande vittnesmål om övergrepp från kollegor har känts tungt för dem. Men samtidigt ser de båda Norrköpingskonstnärerna höstens Me too-rörelse som oerhört positiv och viktig för att riva ner tystandskulturen kring sexuella övergrep och förändra både formella och informella maktstrukturer.

Artikelbild

Till vänster: Anx Kupiainen, konstnär.

– Jag ser det här som något av en revolution och ett frö till förändring. Det är inte en kvinnosak, kampanjen har medvetandegjort strukturerna även för män. Jag har en väldigt stark tro på att en förändring nu sker, säger Aldis Ellertsdottir Hoff.

– Jag är jätteglad över Me too-rörelsen. Äntligen finns en plattform för kvinnor att hjälpa varandra i de här frågorna. Kanske blir man inte längre sedd som en sur och bökig person för att man säger ifrån, säger Anx Kupiainen.

Artikelbild

Aldis Ellertsdottir Hoff, konstnär bosatt i Norrköping.

– Genom uppropet och stödet från andra känner sig kvinnor stärkta. Då kan vi gå ihop, tacka nej, och varna varandra. För personer med makt blir det svårare att utnyttja andra, avslutar hon.