Linus Fridén tar kandidatexamen på Konstfacks linje för inredningsarkitektur och möbeldesign. Nu väntar den avslutande vårutställningen som brukar locka omkring 14 000 besökare.

Examensarbetet ”Timelapse” är en modell av en installation med ambitionen att verka humörhöjande för personer som lider av årstidsbunden depression och mår sämre under vinterhalvåret. Under arbetet har Linus Fridén också haft kontakt med personer med sådan depression.

– Dagsljus och glädje i vardagen motverkar symptomen. Ett par av dem jag hade kontakt med hade färgglada lampor och färgordnad bokhylla, båda menade att det var något de hade gjort undermedvetet, berättar han.

Artikelbild

| Linus Friden har använt sig av lysdioder för att skapa en artificiell sol som går från öst till väst för att visa dygnets timmar samt årstiden.

I examensarbetet har Linus Fridén framställt en artificiell sol av lysdioder, som han med hjälp av en doktorand i robotteknik på KTH programmerat att gå från öst till väst för att visa dygnets timmar samt årstiden. Linus har även byggt en struktur med färgade plexiglasskivor som förhåller sig till ljuset.

"Timelapse” finns inte i full skala, men är tänkt för en offentlig plats, där den artificiella solen ersätts av den riktiga. Det ska vara möjligt att gå bland de färgade plexiglasskivorna – där varje skiva kan rotera runt sin egen axel. Där möts besökaren av ett spel av flödande ljus och färger som alltså skiftar efter skivornas rotation och dagsljuset som varierar tid på dygnet, årstid och väderlek.

– Resultatet kan man säga är en parafras på bokhyllan. Som arkitekt bjuder jag in till en lek med färg som är tänkt att locka personer med årstidsbunden depression och personer i allmänhet att gå utomhus även när vädret inte är så inbjudande. Det kan bli magiskt när man upplever de olika färgkombinationerna. Beroende på personens position i förhållande till konstverket blir också upplevelsen av rummet i ständig förändring, säger Linus Fridén.

Utställningen på Konstfack pågår 17 maj till 21 maj.4