Trenden håller i sig: fler och fler tar del av böcker via digitala abonnemang. Under 2018 ökade de tjänsterna med 33,4 procent jämfört med året innan. Det visar den årliga rapporten "Bokförsäljningsstatistiken" från Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen.

Det har pågått under flera år. Hela tillväxten i branschen är det som sker digitalt, säger rapportens författare Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, till TT.

Digitalböcker ökar

Digitaltjänsternas ökning är ännu större sett till volym: alltså antalet gånger en bok lyssnas på. Det betyder också att snittintäkterna för digitalböckerna minskar, vilket Erik Wikberg tror kommer att bli en viktig fråga för förlag och författare framöver.

Det här är fantastiskt positivt för konsumenterna, det är som en bokrea året om att ta del av böcker till så lågt pris. Men över tid ligger det också i konsumenternas intresse att branschen ska kunna ge ut böcker. Det är inte lätt att leva på att vara författare och går intäkterna ner ännu mer kommer det leda till att många författare slutar, säger han.

Branschen har också oroat sig för att ljudbokens uppsving ska leda till att enklare berättelser prioriteras, eftersom de är mer anpassade för mediet. Samtidigt blir tröskeln inför ny litteratur lägre för dem med digitala abonnemang, tror Mats Ahlström, ordförande för Svenska Bokhandlareföreningen. Med en fast avgift förlorar man inget på att testa en ny bok.

Jag tror att människor konsumerar berättelser i större omfattning när det finns flera format, säger han.

Fler barnböcker

Försäljningen av barn- och ungdomslitteratur fortsätter också att öka, vilket den har gjort de senaste fem åren. Den gick upp med 8,3 procent i kronor räknat förra året. Samtidigt pekar Erik Wikberg på att undersökningar om barns läsning inte visar på en ökning i samma takt. Det är alltså troligtvis barn som redan läser som får böckerna, så utmaningen att få fler att läsa kvarstår understryker han.

Forskning visar att läsande barn har ett dramatiskt större ordförråd och det påverkar också hur de tar till sig av samhällsinformation, journalistiska artiklar och all form av text. Alla håller med om att det är fint och bra att läsa men pratar inte lika mycket om de nödvändiga aspekterna. Det är en demokratifråga, säger Erik Wikberg.

Ser man på den litteratur som efterfrågas står svenska berättare högt i kurs medan intresset för deckare har svalnat. Det kan å andra sidan bero på att just den genren är populär att lyssna på, och de digitala abonnemangen tas inte upp i jämförelsen. Tydligt är dock att översatt skönlitteratur minskar, med 16 procent, medan svenska romaner ökar med 11 procent.

Tufft för bokhandlarna

De fysiska bokhandlarna har det också fortsatt tufft. De sålde 5,5 procent färre böcker och dagligvaruhandeln sålde 8,8 procent färre böcker under 2018.

Vi har sett några nedläggningar och konkurser under det gångna året. Jag är bekymrad men tycker att det fortfarande är en strukturomvandling som sker, säger Mats Ahlström.

Han jämför med Storbritannien och USA som har liknande leverantörs– och prissättningssystem som Sverige. Där tappade bokhandlarna länge mark, men på senare år har trenden vänt och den fysiska bokhandeln växer, liksom försäljningen av pappersboken.

Min förhoppning är att vi kommer att anpassa oss. Vi tappar boklådor men jag hoppas att vi snart är igenom stålbadet.