Vilken är den kulturpolitiskt viktigaste frågan i Norrköping?

– Jag skulle nog säga att kulturskolan är och har varit den viktigaste frågan. Vi vill fortsätta att satsa på Kulturskolan och har drivit frågan om att sänka avgiften. Där har vi lyckats driva på. Nu är den 200 kr per elev. Det är vi nöjda med, även om vi helst hade ta bort avgiften helt. Barn måste få möjlighet att oavsett familjens ekonomi kunna ägna sig åt olika former av kulturellt skapande. Den frågan ligger nära hjärtat.

Vad i dagens fördelning till kulturlivet i Norrköping vill ni prioritera om?
Artikelbild

Olof Carlstein (V).

– Vi vill särskilt se satsningar i utsatta områden som Hageby, Navestad och Klockaretorpet. Vi vill få fler barn och unga från dessa områden att delta i Kulturskolan, så att sänkningen av avgiften till inte bara blir en subventionering för de barn som redan är där. Men man måste jobba vidare med satsningen på Kulturskolan, när avgiften sänks ökar söktrycket och barn ska inte behöva stå i kö i flera år.

– Men vi har drivit en rad kulturpolitiska frågor under den här mandatperioden. Bland annat nya utomhusscener eftersom flera har försvunnit. Det skulle bidra till det öppna och fria kulturlivet, man kan jämföra lite med spontanidrottsplatser. Vi har också motionerat om en urban festival för gatukonst, som tyvärr blev nerröstad.

Varifrån skulle pengarna tas till en satsning på Kulturskolan?

– Vi anser att kultur- och fritids budget är för liten. Därför skulle man behöva få mer pengar från fullmäktige. Exempelvis skulle man kunna ta pengarna vi subventionerar flygplatsen med varje år, eller alternativt de pengar som går åt på stora utställningar som går med förlust. Med andra ord går det inte att omprioritera inom vår nuvarande budget.

Vilken är din största kulturupplevelse i livet?

– Det var när jag var i London för fyra år sedan och såg Kate Bush som gjorde några exklusiva spelningar. Det var magiskt. Hon är en helt unik artist med ett alldeles eget sound.