Jag får en karta i handen strax innan vandringen startar. I'm Every Lesbian heter konstnären Sofia Hultins pågående projekt som nu nått Norrköping. Vandringen från Kulturkammaren går nedför Tunnbindaregatan och på utvalda ställen stannar Sofia Hultin, som också spelar rollen av guide, och berättar en dokumentär insamlad livshistoria i första person om lesbiskt liv i Norrköping. Berättelserna och dokumentationen är inte allt. Själva stadsvandringen blir till en egen liten manifestation, ytterligare en Prideparad om man så vill. Vi är ett drygt trettiotal, och någon har stuckit en vajande regnbågsflagga i sin ryggsäck som signal och vägvisare.

Hon stannar på en innergård på Västgötegatan och berättar om RFSL:s lokal som låg här en gång och som inreddes tidstypiskt med illusoriska grottor byggda med hönsnät, väv och papier maché. Hennes arbetssätt, som bygger enbart på muntligt material, gör att den historiska kartläggningen tenderar att bli en väldigt ung historia, en slags lokal lesbisk samtidshistoria. Promenaden tar oss inte ända till hamnen men fjolårets brand av Blå Huset, den 12 mars 2013, är ett dramatiskt kapitel i historien för i den försvann RFSL:s arkiv och en hel del lokal gayhistoria.

Sofia Hultin har genomfört sitt projekt på andra platser. Norrköping är först i Sverige, föregångarna utspelade sig i albanska Tirana och serbiska Belgrad. I den förstnämnda staden var den äldsta kvinnan hon berättade om 33 år; i Norrköping är historien äldre. Stående i hörnet Drottninggatan/Repslagaregatan pekar Hultin ut det kafé som en grupp kvinnor mellan 50-70 år brukar samlas för att umgås och samtala. Då har vi passerat S:t Olai kyrka och församlingshem, det senare rymmer ännu Sveriges första öppna förskola för regnbågsbarn. Kyrkan rymmer en berättelse om homosexuella pars rättigheter att få gifta sig i Svenska kyrkan. All den historia vi får oss till livs under vandringen är inte lokal utan istället berättelser om den nationella opinionsbildningen för lika rättigheter.

Artikelbild

Det privata vävs samman med det politiska, också festivalen själv är en del av historien oavsett om det handlar om seminarier eller triumfatoriska resor i en regnbågsflaggprydd spårvagn. Norrköpingsupplagan av I'm Every Lesbian avslutas på Norrköpings Stadsmuseum där kartan, audioguiden och dokumentationen doneras till Stadsmuseet.

Museichef Bror-Tommy Sturk föser helt i onödan upp vandrarna till den otillgängliga lokal som rymmer Jan Dahlqvists fotoutställning Proud People som också ingår Pridefestivalprogrammet.

Sofia Hultin lämnar över I'm Every Lesbian i ett prydligt presentpaket och säger att det här är en del av Norrköpings historia.