Johanna Palm-Avis och Urban Forsberg bor grannar på landet och pratade vidare, efter ett försök att få fram kavallerimålningar under en falurödfärgad fasad vid Garnisonsmuseet i Linköping. Urban Forsberg hade med sig IR-kamera, men kunde den gången inte se några målningar. Intresset för vad tekniken skulle kunna hjälpa museiverksamheten med väcktes dock för båda parter och han skissade fram ett nytt upplägg för en del av kursen Ingenjörsprojekt: Konstdetektering.

Hösten 2017 fick förstaårsstudenterna på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och elektroteknik för första gången prova på att i grupp ta fram tekniker att hjälpa den fiktiva kunden Östergötlands museum med.

­– Hade de inte varit studenter hade de fått betalt i pengar. Nu fick de betalt i högskolepoäng i stället, säger kursansvarige Urban Forsberg, som är nöjd med studenternas arbete. Östergötlands museum fick nämligen för allra första gången se vad som doldes under ytan på oljemålningen "Herden och herdinnan".

Artikelbild

| Dokumentation. Linjerna på tv-skärmen syntes inte på tavlan, menar projektledaren Niclas Hansson. Detta är från en annan tavla som gruppen undersökte.

­– Konstnären har målat över ett par stövlar, en bänk och andra människor, sa projektledaren Niclas Hansson under redovisningen.

­– Det här var första gången studenterna som bara hade gymnasiala förkunskaper jobbade i ett sådant här projekt. I framtiden kanske vi skulle kunna få fram mer information, som vem den okända 1700-talskonstnären är till exempel, hoppas Urban Forsberg, som tänker långsiktigt.

Leo Hall, student som var ansvarig för utrustningen, menar att det betydde mycket att få veta att metoden hade fungerat.

– En del av IR-strålningen absorberas av underliggande pigment med hög kontrast mot övrig färg, exempelvis kol i kolskisser, förklarar han.– Resterande strålning reflekteras tillbaka till den speciella kameran som uppfattar den och ger oss vår bild. Jag har lärt mig om hur strålningen interagerar med olika pigment, bindemedel och kol.

Både museet och universitetet vill fortsätta samarbeta och planerar att söka gemensamma forskningsanslag för det.

– Det är jättespännande för oss att ta del av de här naturvetenskapliga delarna, säger Anna Lindqvist, museets avdelningschef för samlingar och konservering.