En god natts sömn är något vi alla eftersträvar. På senare tid har sömnen kommit att uppmärksammas allt mer som en viktig del av det hälsosamma livet. Därmed har en smått hysterisk situation uppstått med sömnappar i mobilen, råd i hälsotidningar och allt fler människor som oroligt söker hjälp.

Ida Flink och Steven James Linton söker i sin bok komma tillrätta med alla de frågor och den oro som sömnen väcker.

Det är viktigt med god nattsömn. Långvariga sömnproblem kan leda till ett spektrum av andra ohälsotillstånd. Ett problem är att den oro vi utvecklar kring sömnen i sig kan bli ett problem. Korta perioder av sömnsvårigheter tycks inte ge så många negativa konsekvenser som vi tror. Vanligtvis sover vi också längre i verkligheten än vad vi efteråt skattat.

Ida Flink och Steven James Linton går igenom såväl forskning som råd enligt kognitiv beteendeterapi för att komma tillrätta med sömnproblem. Rutiner är viktigt, både för dagsrytm men också för sänggående. Klockan 22.00 tycks vara den ultimata tiden att gå till sängs. Då bör den ha föregåtts av några timmars nedvarvning utan för hög kognitiv och fysisk aktivitet.

Jag misstänker att de som lider av sömnstörningar har hört dessa råd till leda. När sömnsvårigheter är långvariga krävs bättre hjälp än så och systematisk psykoterapi och läkarkontakt är då att rekommendera. Författarna tar upp tillstånd som är kopplade till sömnsvårigheter som sömnapné, livsföring, mardrömmar och olika syndrom.

Kunskap om sömnen tycks vara ett gott verktyg för att ha tillgång till den. En viktig nyckel finns i de föreställningar vi skapar kring sömnen och hur vi vidmakthåller dessa föreställningar. Författarna tar därför läsaren ett gott stycke bakom de beskäftiga råden som kan få en sömnlös att vilja slå rådgivaren med något hårt i huvudet.

Även våra drömmar får betydande utrymme. Mardrömmar kan hålla oss vakna och göra sömnen till en plåga. De bakomliggande orsakerna kan vara tidigare trauman eller en överbelastad tillvaro. Med sitt KBT-perspektiv hamnar författarna långt från Freuds drömtydningar. Å andra sidan har de inte så mycket annat att förklara drömmarna med, som fortfarande tycks vara ett komplicerat mysterium.

”Sömn Dröm Mardröm” är en bok värd att läsa. Så länge man undviker att göra den till en lagbok kring sömnen. För stora krav och höga ambitioner har aldrig varit en bra kudde för god sömn.