Norrköping Norrköpings kommun får 1,1 miljoner kronor till "Kulturportalen- arrangörsskap som en väg in i samhället" som är ett delprojekt inom Musikhuvudstaden och som görs i samarbete med filmföreningen Flimmer och Portalen. Det är länsstyrelsen i Jönköpings län som beviljat pengarna men ansökan har gjorts via länsstyrelsen i Östergötland. Syftet med Kulturportalen är att skapa nätverk, underlätta etablering och stödja språkinlärning för deltagarna och sker i samarbete med flera av Norrköpigs kulturinstitutioner.

– Kulturportalen innebär att vi tillsammans med flera starka kulturinstanser kommer att kunna utveckla en helt ny modell för integration, där arrangörskap blir en väg in i det svenska samhället, säger Sandra Wall, projektledare för Musikhuvudstaden.