– Det är roligt att få delta och visa upp vår verksamhet, säger Susanne Ewerlöf, verksamhetsledare och curator på Verkstad Konsthall.

Det är konstnären Lena Bergendahl som kommer att representera Verkstad med en nedbantad version av utställningen "Displacement of the Visible", som visades på konsthallen i Norrköping förra våren.

Den som minns utställningen minns också Bergendahls femkanaliga videoinstallation, en visuell och rumslig upplevelse med olika skulpturer objekt och rörliga bilder i samspel. Verket kommenterar utvecklingen av bildmediet under de senaste århundradena liksom dagens digitala bildkultur.

– Vi bjöd in Lena Bergendahl för att hon har ett spännande konstnärskap som vi hoppas ska komma till sin rätt på mässan. Bakom hennes arbete ligger en gedigen research om tidig optisk vetenskap och om hemliga sällskap som sökte svar på optikens gåtor och utmaningar, berättar Susanne Ewerlöf.

På årets mässa, den tionde i ordningen, deltar 64 utställare från 30 länder. Det är många som ska synas på en förhållandevis liten yta och det gäller att planera sin monter.

– Vi ville gärna ha med en konstnär som arbetar med ett starkt visuellt uttryck som skulle kunna stå sig i det här sammanhanget. Lena Bergendahls verk har också mycket att ge den som tar sig tid att upptäcka alla aspekter, säger Ewerlöf.

Till skillnad från de flesta konstmässor visar Supermarket Independent Art Fair enbart konst från konstnärsdrivna gallerier och ideella konstplattformar, som Verkstad Konsthall. Mässan arrangeras av konstnärer och fokuserar snarare på den konstnärliga upplevelsen än det kommersiella.

Var: Svarta Huset på Telefonplan, Stockholm.

När: 21-24 april.