KSM-labbet på Norrköpings Stadsmuseum ser tomt och kalt ut. Vita väggar, en tv-skärm. På en annan väg projiceras en film, och på ytterligare en tredje abstrakta blyertsteckningar på vitt papper. Ljud som studsar runt mellan de hårda väggarna och försvinner i ett svårlyssnat sorl. Utanför själva galleriet sitter några färgfotografier från Slottsskogen i Göteborg. Sammantaget bildar det utställningen "Blinds".

Det är omöjligt att vid en första anblick uppfatta vad den handlar om. Besökaren ser blint, och tolkar efteråt när utställningens beståndsdelar granskats närmare. Det är en poäng som hen kan kamma in i efterhand. För "Blinds" handlar om översättningar. Från synintryck till minne, från tal till teckning och från bild till tolkning.

Men för att ett översättningsarbete ska fungera måste det, utöver de objekt som utgör översättningens medier, till en avsändare och en uttolkare. Så därför tycker jag det är mest träffande att säga att detta är en utställning av två konstnärer, även om den professionelle konstnären Rita Nettelstad initierat och curerat den. Den andre är Bo Eckebrink, som Nettelstad fick kontakt med via Synskadades Riksförbund. Det är tillsammans med honom hon översätter. Hon beskriver sin abstrakta teckning och han försöket efterbilda den. Han tar fotografier från sin vardag i Göteborg och hon berättar vad hon ser och de för, en tyvärr ohörbar, dialog mellan dem.

Artikelbild

| Översättning pågår.

"Blinds" är, trots sin trista nästan intetsägande gestaltning, syntolkningar i praktiken, där två världar - Eckebrinks och Nettelstads - möts på ett varsamt sätt.