I utställningen "Recompositions" på Galleri Kronan visar hon fotografier från olika håll i världen. Många av dem återger förfallna eller övergivna miljöer i länder som Bulgarien, Tyskland, Lettland, Vietnam, Ryssland, Japan, Spanien och Sverige.

– Jag har fotograferat byggnader och annat som går att associera till en pågående ekonomisk förändring. Platser som förlorat betydelse och blivit ett slags mellanrum under den här omvandlingen, säger hon och pekar på några bilder som visar övergivna villor i Lettland.

De påminner om ett slags fornlämningar från tiden före den ekonomiska krisen som drabbade landet i slutet av 2008.

Artikelbild

| Avfolkat. Människorna är borta, men spåren finns kvar.

– Det är ett nybyggt område som blev ett slags symbol för framtidstro, säger hon.

Så är det inte längre och de tycks försänkta i något slags väntan på att något ska hända.

Tanken på att fånga den här sortens obestämbara tillstånd väcktes under föreberedelserna inför Kulturhuvudstadsåret 2014 hemma i Umeå, vilket orsakade en temperaturhöjning i byggbranschen.

När vi hamnar framför en bild som föreställer tomma bokhyllor berättar hon om ett av stadens bibliotek, som flyttade till nya men mindre lokaler och hur mängder av böcker fick kastas.

Några fotografier föreställer ett övergivet och illa ankommet torp. Vinden rör en gardin och en dörrmatta är på väg att täckas av växtlighet.

– Utställningen börjar här och sedan går den vidare ut i världen. Det är avfolkningsbygd, säger hon när vi står framför bilderna som hänger vid entrén.

Fotografierna är dokumentära, men hon är konstnär och har examen från konsthögskolan i Umeå.

– Det påverkar nog mitt arbete genom att jag också lockas av det estetiska, säger hon.

Bortsett från något undantag saknas det människor i hennes bilder och istället skildrar hon slitna fasader som vittnar om fattigdom.

Hon kan tycka de har något slags skönhet som intresserar henne, men det får henne också att känna sig kluven.

– Det är ett problem och jag har tänkt mycket på det där. Inte minst vad det innebär att bo där, säger hon.

Bilderna är tagna i Bulgarien och har fått en aktualitet genom att många av de tiggare som sökt sig till Sverige kommer därifrån.

– Det här är ju ett sätt att visa de omständigheter lever under annars, säger hon.

Samlandet pågår och Fanny Carinasdotter hoppas att arbetet ska utmynna i en bok så småningom. Men det har också alstrat ett nytt projekt som ska återge hur den här sortens omvandlingar lämnar spår i naturen.

– Det kan vara övergivna gruvhål, gamla sågverk och sopor, säger hon.

Utställningen öppnade i lördags och pågår till den 15 mars.