I Lars och Ingela Aggers utställning spårar jag två individualistiska konstnärskap som ibland går samman i dynamiska samarbetsprojekt. Lars Agger, känd för sina historiska modellrekonstruktioner för bl a Birkamuseet och slottet Tre kronor, arbetar nu alltmer med skulpturer i blandade material. Detaljrikedomen finns kvar, exempelvis i ”Cirkus” som placerats i en glaskub på fötter. Lätt och elegant i sitt tilltal svävar den som ett tittskåp mitt i rummet. Genom glaskubens mikrovärld ser jag omgivningen i en annan dimension, som genom ett raster. Varje vinkel har sin dragningskraft och jag finner mig själv gå runt kuben flera varv.

”Gränslandet” är en serie teckningar av Lars, som även blivit bok med Ingelas texter. Här köar människor och djur i rader vid byggnader, tunnlar och hamnar. Återkommande motiv är en val som lyfts upp i nät inför sina betraktare. Ibland har valens buk öppnats. Grupper av apor är stumma åskådare. Miljöerna skapar känslor av ödslighet och för tankarna till nerlagda hamnar eller fabriker där människor vandrar in och ut.

Ingela Aggers teckningar, måleri och skulpturer består av kvinnor i rörelse eller vila. De håller i fåglar eller en återkommande röd tråd som förbinder dem med växter eller bara försvinner ut ur bilden som en flyende tanke. Kvinnorna signalerar olika tillstånd och känslor. I träskulpturen ”Lyssnar på fågelsången…” har fåglar nästlat sig in i kvinnans Rapunzel-liknande hårsvall. Njuter hon eller är hon snärjd? Den här massiva pjäsen för tankarna till äldre tiders träskulpturer i kyrkokonst, med sitt stumma och hemlighetsfulla uttryck.