Med nya tunga etableringar som Verkstad Konsthall och Spelens hus fortsätter kulturkvarteret Hallarna att stärka sin roll som ett nav för kulturlivet i Norrköping. Kvarteret sjuder av liv och verksamhet. Här finns 32 aktiva medlemsföreningar och de 27 företagsateljéerna har varit fulla sedan första dagen av företag och näringsverksamhet inom den kreativa sektorn. Precis som det var tänkt.

– Vår vision är ju att fylla lokalerna med kreativ verksamhet och att vara ett brett kulturkvarter både genremässigt och nivåmässigt. Där är vi i princip redan, säger Pelle Filipsson, verksamhetsansvarig för Hallarna.

– De nya etableringarna är jättebra för Hallarna. Ett självklart lyft. Det innebär att det är fler som kan samarbete. Det är då klusterbildning blir meningsfullt, säger han.

Artikelbild

| "Jag tror det är viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. Jag uppfattar att det är vad som hänt med Musikhuvudstaden", säger Pelle Filipsson, verksamhetsansvarig på Hallarna om läget för kulturlivet i Norrköping.

Allt borde vara frid och fröjd men han oroas för framtiden.

– Jag ganska pessimistisk. Trots en lång högkonjunktur har vi fått det tuffare och tuffare ekonomiskt. Det bådar inte så gott inför en framtida lågkonjunktur. Under de senaste åren har vi haft en negativ budgetutveckling. Det riskerar att bli ännu värre om det blir lågkonjunktur. Vi är lägst i hackordningen.

Pelle Filipsson har sett det under en lång tid och tillbringat den senaste tiden med näsan i kommunens excelfiler för att reda ut kulturpengarnas flöden.

– Jag har verkligen försökt att förstå det här. Bara förra året sjönk stödet till den fria kulturen med 15 procent i reda kronor och ören. Från 7,5 miljoner kronor till 6,5 miljoner kronor. Samtidigt ökar kommunens kulturbudget totalt med 4-5 procent per år. Jag har svårt att se var den summan tagit vägen. Inget av det har gått till stans fria kulturaktörer och även bibliotek och museer har fått nedskärningar, säger han.

Artikelbild

| "Under de senaste åren har vi haft en negativ budgetutveckling. Det riskerar att bli ännu värre om det blir lågkonjunktur. Vi är lägst i hackordningen.", säger Pelle Filipsson. verksamhetsansvarig på Hallarna som är oroad över framtiden.

Det finns många frågetecken kring kultursatsningar i Norrköping de senaste åren, menar Pelle Filipsson. Stora bakslag som nedläggningarna av Bråvallafestivalen och Where´s the music är några konkreta exempel.

– Norrköping har otroligt bra möjligheter som en visualiseringsstad. När det gäller Musikhuvudstaden är det väl snarare en slags ruin man går omkring i för närvarande. Där finns en uppgivenhet.

Artikelbild

| "Jag tror det är viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg.Jag uppfattar att det är vad som hänt med Musikhuvudstaden", säger Pelle Filipsson, verksamhetsansvarig på Hallarna om läget för kulturlivet i Norrköping.

– När det gäller film, dataspelsproduktion, visualiseringscenter kan och bör kulturen närma sig branschen ytterligare. Bara här hos oss finns till exempel fem olika små filmbolag som flyttat in. Jag tror det är viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg. Jag uppfattar att det är vad som hänt med Musikhuvudstaden. Jämför man med visualiseringssektorn så finns där en helt annan kraft. Där går också att hitta bredare finansiering och från flera håll.

– När kommunen går ut och berättar om sin vision för 2035 har man en bild från just Hallarna. Det fria kulturlivet får vara en symbol men vi får mest vara med som en kuliss, säger Pelle Filipsson.

Vad ser du för lösningar?

– Vi skulle kunna användas mycket mer när det gäller kreativ näringslivsutveckling. Vi har kommit väldigt långt. Det finns inte många platser som den här varken i Sverige eller Europa. Plocka in det som görs här i nya strategier. Vi skulle kunna göra mycket nytta säger Pelle Filipsson.