Kommissionen tillsattes i svallvågorna efter Metoo-uppropen av Teaterförbundet för scen och film och Svensk scenkonst i mitten av januari. I dag presenterade man sin slutrapport.

I kommissionens enkätundersökning svarar 65 procent (197 deltagare) av kvinnor verksamma i film och tv att de någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier i sitt arbete.

Värre än i allmänhet

Artikelbild

| Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonstområdet leds av genusprofessorn och ordföranden Anna Wahl.

För kvinnor verksamma inom scenkonst rör det sig om 47 procent, eller 1 809 deltagare. För samhället i stort ligger siffran på 34 procent, enligt samma undersökning.

"Jag är oerhört stolt över de medlemmar som i höstas tog steget och berättade om sina erfarenheter. Målet med det partsgemensamma arbetet ska vara en absolut nolltolerans mot sexuella trakasserier på våra arbetsplatser. Vi måste visa uthållighet i denna fråga, vilket kommissionen också understryker", säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson i ett pressmeddelande.

"Ett bra tillfälle"

Kommissionen påpekar att frågorna om ojämställdhet och sexuella trakasserier funnits länge i branschen, men att arbetet mot sexuella trakasserier måste intensifieras. Man hänvisar bland annat till de checklistor över jämställdhet och mångfald som man tidigare tagit fram för att användas vid planeringen av scenproduktioner.

Det som upplevs av en del som en jobbig situation ser vi som något positivt. Det här är ett bra tillfälle att göra något, att flytta fram positionerna. Lagen är tydlig, sexuella trakasserier får inte förekomma, säger Anna Wahl, professor i genusvetenskap och ordförande för kommissionen till SVT.