Studenterna Nathalie Rahmqvist, Frida Myrén och Petra Svensson på programmet Kultur, samhälle och mediegestaltning på Campus Norrköping följde med stort intresse hur #me too sköljde över världen i höstas.

– Vi blev inte chockade över de vittnesmål som kom fram om vad som sker bakom kameran i filmbranschen. Vi chockades mer över att alla andra blev så chockade. För oss kändes det inte särskilt överraskande, men man blir naturligtvis väldigt berörd av vittnesmålen, säger Nathalie Rahmqvist.

De tre studenterna har alla tre ett stort filmintresse och lockas också av att arbeta inom filmbranschen i framtiden. När de skulle skriva sin B-uppsats var det aktuella ämnet givet. De ville studera hur kvinnor framställs på vita duken och valde att närmare granska filmkritiken av tre superhjältefilmer med hjältinnor: "Wonder Woman", "Suicide Squad" och "Deadpool".

– Recensenter utgår sällan ifrån ett genusperspektiv och har inte ens noterat sådant som vi har tyckt varit problematiskt. Som superhjälte framställs Wonder Woman på ett helt annorlunda sätt än manliga hjältar. Hon framställs som mer hjälplös och hennes stridsdräkt ser annorlunda ut, säger Nathalie Rahmqvist.

– Ändå har många skrivit att den är feministisk, men det är lite som att filmen automatiskt blir det med en kvinnlig regissör och kvinnlig huvudroll. Men måste en kvinnlig hjälte springa runt och strida i bikini? Det är tragikomiskt, fortsätter hon.

Den mer publika delen av elevarbetet är utställningen "Spelar det någon roll?" på Norrköpings Stadsmuseum, där studenterna låter museibesökarna lyssna på anonyma vittnesmål från #alla vi, där kvinnor gått samman på Facebook och vittnat om trakasserier i sin vardag. Här presenteras statistik om den låga kvinnorepresentationen i filmvärlden, både bakom och framför kameran. Enligt en undersökning var endast 12 procent av huvudrollerna kvinnliga i de 100 största filmerna i USA år 2014. På en mindre bioduk i utställningen visas en rad klipp från kända filmer som haft en storpublik, men som studenterna anser objektifierar kvinnor.

– Det vi önskar är att folk blir lite mer kritiska i sitt filmtittande, att man reflekterar över vad filmerna egentligen vill säga och vad som ligger bakom att kvinnor framställs som de gör, säger Frida Myrén.

Utställningen hade vernissage i dag och pågår till den 14 januari.