Konst Östgöta Konstförenings stipendium 2018 går till Peter Öhrnell från Linköping. Han får 10 000 kronor och stipendiet delades ut vid ÖKF.s årsmöte i måndags. I motiveringen står bland annat: "Konstnären tilldelas stipendiet för sin förmåga, att gång på gång pröva och ompröva våra värderingar.Genom att ställa det sköna mot det det fula, det strikta mot det kaotiska och natur mot civilisation, provoceras vi att göra val..."

Peter Öhrnell är född i Falun och flyttade till Linköping 2009. Han har haft flera utställningar i länet, senast på Passagen 2017. Östgöta konstförening bildades 1921 och delar varje år ut sitt stipendium till en konstnär som är verksam i Östergötland.