– Det var varit en jätteprocess som har varit väldigt lärorik. Det är något vi gör för första gången och därför har vi ansträngt oss för att allt ska bli korrekt. Att upphandlingen har överklagats är tråkigt, men det tillhör spelets regler, säger Mattias Åkeson, intendent för offentlig konst på Norrköpings Konstmuseum.

Upphandlingen i Inre hamnen är unik i sitt slag. Kommunen och Norrköpings konstmuseum har aldrig tidigare annonserat ut en så stor upphandling av konst – som annars kan undantas lagen om offentlig upphandling.

– Inom samhällsbyggnad är vi vana vid att upphandla entreprenader och konsulter. Där tävlar de inkomna anbuden ofta på mer objektiva villkor om lägsta pris och man kan till exempel få poängavdrag beroende på vilket bränsle man har i tanken. Naturligtvis är det en stor kontrast när det handlar om konst och mer subjektiva bedömningar. Men vi har jobbat för att göra allt så transparant och tydligt som möjligt, säger Britta Westermark, upphandlingschef på Tekniska kontoret.

I upphandlingsprocessen har konstnärerna poängsatts av en jury efter fyra kriterier: konstnärlig originalitet, konstnärlig gestaltning, förmåga att samarbeta i projektgrupp och lämplighet för utpekade konstzoner i Inre hamnen. Modellen är särskilt framtagen för upphandlingen och flera bedömningskriterier hänvisar till det Konstprogram för Inre hamnen som presenterades i våras.

– Det som juryn har bedömt är konstnärernas portfolio med tidigare verk och presentationer som konstnärerna hållit för dem, berättar Britta Westermark.

Intresset var stort för uppdragen som har en preliminär budget på 16 miljoner kronor. De totalt 96 konstnärer som ansökte bedömdes av en jury som bestod av Mattias Åkeson, landskapsarkitekt Carina Daubner, representanter från landskapsarkitektkontoren AJ och Nyréns samt konstnärerna Stina Opitz och Nils Norman.

– Vi hade jättemånga bra kandidater. Det var en grannlaga uppgift för oss att gå igenom dem, berättar Mattias Åkeson.

Men nästan en tredjedel av de sökande, 28 stycken, blev diskade direkt. Flera, bland annat en välkänd konstduo, hade inte skickat in CV och F-skattesedel, medan andra till exempel hade för många verk i sin portfolio.

– Det beror nog på en ovana att lämna anbud i en upphandling. Lagen om offentlig upphandling tillåter förhandlat förfarande utan föregående annonsering då man vill förvärva ett unikt konstverk, men i Norrköping har vi en policy att annonsera upphandlingar och vill man frångå den så ska förvaltningschefen eller nämnden ta ett sådant beslut, men det gjorde inte Kultur- och fritidsnämnden, säger Britta Westermark.

De konstnärer som till slut valdes ut var glaskonstnären Åsa Jungnelius, ljuskonstnären Aleksandra Stratimirovic, den lekfulla skulptören Michael Johansson, konstnärsduon Peter Johansson och Barbro Westling, känd för sina många nytolkningar av folkliga uttryck samt den Jokkmokksfödda konstnären Carola Grahn som ofta har arbetar med att synliggöra samiska frågor.

Men inget samarbete är ännu inlett med konstnärerna eftersom upphandlingen är inne i en rättslig process. En av de konstnärer som lämnat anbud har överklagat till Förvaltningsrätten i Linköping och yrkar på att hela processen bör göras om. Konstnären hävdar bland annat att poängsättningen är godtycklig eller direkt felaktig och efterlyser motiveringar både till poängen och till varför de sex konstnärerna valdes.

Ärendet kan ta månader för Förvaltningsrätten att handlägga, vilket gör att konstnärerna kommer in senare i processen kring Inre hamnen. Det kan innebära att det i de första konstnärliga projekten blir svårt att få till den nytänkande och unika idén om designteam (ett tätt samarbete mellan konstnärer, landskapsarkitekter, eventuellt ljusdesigners och experter), som vi berättade om i våras. Några landskapsarkitekter är nu redan i full gång med sina arbeten, bland annat för passagen till Packhusgatan som tidigare pekats ut som en nyckelplats och själva entrén till området.