Den norska konstnären Unni Gjertsen har arbetat i Norrköping förut. 2013 var hon här för första gången och gjorde sitt projekt "Moves för Norrköping" inom ramen för paraplyprojektet "Acting in the City" som i sin tur var en del av Norrköpings Konstmuseums 100-årsfirande. Nu är hon tillbaka som en av årets två internationella gästkonstnärer i Norrköping AIR (den andre, Sindri Leifsson presenteras på sidan intill).

Norrköping AIR är ett gästprogram där två till tre internationella konstnärer bjuds in under tre månader varje sommar för att arbeta med och presentera ett konstverk samt hålla workshops och föreläsningar. Det är initierat av Linköpings Universitet, Vision Forum och Konsthallen Verkstad i samarbete med Norrköpings Konstmuseum och Museet för glömska och pågår för tredje året i rad.

Unni Gjertsen passar på att slå en bro mellan sina vistelser och projekt här med sitt nya arbete.

– 2013 gjorde jag ett projekt som hette "Moves för Norrköping". Det bestod i att ungdomar från det lokala projektet Konst-Pimpa bemäktigade sig olika rum i staden och berättade om de bilder, svartvita fotografier. som jag tagit i Norrköping. Projektet blev tack vare ungdomarna – och deras projektledare Eva Lundgren Stenbom – väldigt lyckat. Så nu har jag gjort en film där jag intervjuar ungdomarna om deras erfarenheter av projektet, säger Unni Gjertsen när vi slagit oss ned i en soffa i ett hörn av konsthallen.

"Moves för Norrköping" var egentligen också ett pedagogiskt projekt. Det handlade om att tala offentligt, att bemäktiga sig rummet och, som alla offentliga föreläsare, behärska publiken. Den maktställning som talaren har markerades med de podier som ställdes ut i fem olika rum, bland dem Norrköpings rådhus, Stadsbiblioteket och i Marielund, på den sistnämnda platsen bedrivs projektet Konst-Pimpa. De bilder som föreläsningarna handlade hon om hade hon tagit fram med hjälp av fotografen David Thorell och dansaren Vanessa Hansson, som poserade i en tunnel vid Himmelstalund, på City-Gross och på Konstmuseet.

– Jag är intresserad av det som händer i ett rum när det händer något, säger hon medan hon plockar fram sin dator för att visa en av intervjufilmens – som är under redigering – stillbilder. Filmen, "Movers för Norrköping", kommer att visas under Kulturnatten, som utgör finalen på gästkonstnärernas vistelse i Norrköping.

– Jag har ännu inte bestämt var filmen ska visas. Det kan bli här i konsthallen men jag är inte säker på att akustiken är bra. Det ekar för mycket här. Jag håller på att undersöka andra tänkbara lokaler, kanske på universitetet.

Unni Gjertsen, född 1966, är från Nordnorge men numera bor hon i Oslo. Utanför Norge har hon bland annat ställt ut i Bangalore, Gdansk och Stockholm. Hennes arbeten handlar mycket om hur vår syn på världen förändras när vi reser eller förflyttar oss.

– Jag arbetar med flera projekt samtidigt så när jag är här passar jag också på att arbeta med ett kommande projekt där Östersjön och den nordiska försvarshistorien spelar en viss roll.

Hon har inte kommit så långt men utgår ifrån en känsla att Europa är på väg in i ett nytt kallt krig.

– Med kriget i Ukraina, jakten på ubåtar så känns det som vi är på väg in i en stämning som vi känt av förut. Det utgår också från en roman av den norske författaren Dag Solstad, som skildrar det också. Där är det en norsk fiskare som plockas upp av ett ryskt krigsfartyg utanför Norges kust och han skildrar skräcken att möta ryssen, någon som trots den geografiska närheten känns främmande.

Men det är ett senare projekt. Nu är det rörelser och maktpositioner i Norrköpings rum som gäller.