Tidigare har Peter Kristensson, journalist på Sveriges Radio, skrivit boken "Norrköpings gatunamn" som fick ett varmt mottagande när den kom ut 2014. Nu har turen kommit till Norrköpings kvartersnamn och en ny bok beräknas komma ut i slutet av året.

– Jag gick en arkivkurs på universitetet i höstas och valde att skriva om kvartersnamnen i Norrköping. Det blev som en förstudie för att se om materialet höll för en bok och om jag själv tyckte att det var roligt. Namnen var intressantare än jag hade väntat mig och fler hade historisk koppling, säger Peter Kristensson.

Han lockades också av att kvarterens namn är ännu äldre än gatornas namn. De äldsta kvartersnamnen i Norrköping tillkom i början av 1700-talet när staden byggdes upp efter ryssarnas härjningar.

Artikelbild

Namnen berättar. Norrköping har närmare 1400 kvarter, och deras namn berättar mycket om stadens historia och invånare.

– Kvartersnamnen fungerade som underlag för mantalsskrivning men också som adresser. Det gjorde de rätt långt fram i tiden. Kyrkböckerna var uppställda kvartersvis och redovisade på viken tomt man bodde, berättar Peter Kristensson.

Ofta namngavs kvarteren efter tomtägarens namn eller yrke – och på så sätt tecknar de också en bild av invånarna och deras liv i staden. Exempelvis "Hatten" efter hattmakaren, "Eken" efter borgmästaren Jacob Ekbohm och kvarteret "God vän" lär komma ifrån bryggaråldermannen Nils Forsman, vars valspråk var "alltid god vän".

– När ryssarna plundrade och brände staden 1719 sägs han ha bjudit dem på öl och dans, så att hans gård skonades. Det är en klassisk Norrköpingsberättelse, säger Peter Kristensson.

Norrköpings kvartersnamn har inte förändrats nämnvärt genom historien. Men när omfattande förändringar nu sker i Inre hamnen tillkommer nya kvartersnamn som knyter an till verksamheter som tidigare har funnits i området: Gamla varvet, Bränneriet, Kolgården och Hamnkontoret.

Artikelbild

| Gatans värld. Peter Kristenssons tidigare bok berättade om stadens gatunamn och kom 2014.

– Det är roligt att man har ansträngt sig för att hitta namn med historisk koppling, säger Peter. Annars är trenden under efterkrigstiden både i Norrköping och andra städer att ge kvarter gruppnamn åt nya kvarter och gator. Det kan vara yrken, svampar och blommor.

Boken har den preliminära titeln "Norrköpings kvartersnamn" och blir den första kompletta sammanställningen av namnen på Norrköpings 1400 kvarter, indelade efter stadsdelar.