Maj-Britt Wigghs nya roman heter Herr Anue Mal efter huvudpersonen, en apliknande man som envist håller fast vid påståendet "Jag är ett djur". I titeln leker författaren med ordet animal, som just betyder "tillhör djurriket." Det är enda gången leklust skymtar fram i denna bitande svarta satir över det "sketna apliv" människan försöker hitta mening i.

Nådig är hon inte, Maj-Britt Wiggh, när hon låter piskan vina över de drifter, de grymheter och de meningslösheter som styr människan. Fakta om gångna tiders rättegångar mot djur och om forskares förmåga att blunda inför lidande understryker det mänskliga vanvettet.

Boken handlar om Anue Mal, en hårig, illaluktande man som hittats naken i Humlegården. Han ställs inför rätta utan att begripa vad hans brott består i. Själv längtar han tillbaka till en trygg djungel, där han var en liten apunge i mammans och pappans famn, innan han infångades. Så småningom kom tiden då han kunde ses "spankulera omkring i shorts om sommaren med en pudeltik i koppel" och växla ord om väderlek och annat väsentligt vid grannhäckarna. Då kallades han Hans Jansson och åklagaren hävdar bestämt att någon som tagit emot studiebidrag, varit gift och är skild och har barn omöjligt kan vara ett djur. Berättelsen är uppbyggd kring Anue Mal och den barnlösa kvinnan Rosie Dahlgren, som gör till sin livsuppgift att rädda honom. Ständigt gråtande ömmar hon för världens utsatta. Rosie vet allt om hemska djurexperiment. Hon stöder Anue Mal i hans uppfattning att han är ett djur och tar hans avskavda knogar som bevis för att han på apors vis är knoggående.

Med infernalisk skärpa blottlägger Maj-Britt Wiggh Rosies tvivelaktiga motiv. Hon beskriver psykoanalytiska sessioner, där en doktor B. med Sigmund Freuds hjälp frigör hannen i Hans Jansson utan att patienten blir lyckligare.

En enda varmhjärtad människa ger hon liv. Det är en fängelsevakt som blir den arme apmannens livlina, men vad hjälper dennes insatser när Rosie står på lur.

Med Herr Anue Mal har Maj-Britt Wiggh, välformulerat och hetsigt, skrivit en svart och skruvad nutidsfabel som hakar sig fast.