Jag hittar två årgångar av tidskriften Spektrum på ett nätantikvariat för tretusenfemhundra kronor. För förstaupplagan av Gunnar Ekelöfs debut sent på jorden, den första titel förlaget Spektrum gav ut, får man punga ut med omkring tvåtusen.

Det är svårt att föreställa sig att Spektrum på sin tid var en blödande förlustaffär och dessutom oavlåtligt utsatt för hån i pressen. Idag är de fåtaliga numren av 30-talstidskriften juvelerna i kulturtidskriftsamlarnas kollektioner.

Med detta i tankarna skulle man lätt kunna tro att en tjock bok om Spektrum byggd på arkivforskning är något mest för antikvariatsnördarna. Men tvärtom är Johan Svedjedals mångfacetterade och rikt illustrerade praktverk om tidskriftens uppgång och fall en riktig bladvändare som lika informativt som medryckande samsar kärleksintriger, affärsfiffel och dramatiska livsöden med en bred tidsbild och exposé över epokens drömmar om ett bättre och mer rationellt liv.

Historien börjar glödande entusiastiskt med en krets unga intellektuella radikaler som bor i kollektiv, lever frigjort och vill revolutionera det svenska kulturklimatet - den slutar i bankrutt och uppslitande tvister, inte bara på ett finansiellt plan utan också på ett personligt.

Gunnar Ekelöf, vars litterära bana är intimt lierad med Spektrum, ägnade senare mycket möda åt att ta avstånd från tidskriften, ogilla Karin Boye, som till en början var en av tidskriftens drivande krafter, och förtala förläggaren Josef Riwkin, som efter sina insatser för den svenska litteraturen tvingades gå i landsflykt. Svedjedal ger ett nyanserat porträtt av Riwkin, som fått ett solkigt eftermäle men vars insats skapade litteraturhistoria.

Spektrum fångar modernismen i dess glansdagar, då visionerna flödade om hur psykoanalys och stadsplanering skulle bygga ett sunt samhälle och reklam för brunfläckiga bananer inte ansågs misspryda baksidan av en ansedd roman. Ett kollektivhus på Kungsholmen var ett av de konkreta resultaten av tidskriftens strävan. Första svenska översättningarna av T.S. Eliots Det öde landet och André Gides Falskmyntarna, en introduktion till surrealismen, befästandet av Harry Martinsons position, utgivningen av Agnes von Krusenstjernas av Bonniers refuserade fröknarna von Pahlen-romaner var annat Spektrumgruppen hann uträtta under sin korta och ekonomiskt kaotiska existens.

Det är mycket nog. Men Svedjedal lyfter i sin stiligt formgivna och schvungfullt berättade bok även fram alla de högtflygande och fantasieggande planer som aldrig realiserades. Innan allt blev omöjligt fanns en tid då allt var möjligt. Idéerna lyckades väl inte skapa en ny människa, som målet var, men de lämnade djupa avtryck i det svenska kulturlivet.