Hon guidar genom fattigdom, uppror, naturkatastrofer, diktaturer, statskupper och knarklangning - kort sagt genom semesterparadisens bakgårdar. Det är som om hon vill omfamna hela den fattiga världen i en och samma bok då hon för oss till Afrika och Karibien med återkommande referenser till andra härjade platser på jorden.

I Tills vattnet stiger låter Maryse Condé sina karaktärer själva berätta om levnadsöden som är kantade av stolthet, smärta, död, flykt och kärlek. Deras röster blir till ett sammelsurium av olika övertygelser som hela tiden krockar och skapar osämja. Då de rastlöst förflyttar sig från land till land råkar de oundvikligen i luven på såväl säkerhetstjänster som upprorsmakare.

Den ensamme läkaren Babakar söker hela livet efter en tillhörighet, för "platsen där man föds beror på slumpen. Ursprunget är en tillfällighetens frukt.", och en människa med flera olika ursprung behandlas som en förrädare oavsett var hon hamnar eftersom ingen känner sig trygg med en människa som har flera lojaliteter.

Artikelbild

| Det stora temat i Maryse Condés Tills vattnet stiger är behovet av gemenskap. Foto: LEIF R JANSSON/SCANPIX

Det stora temat för romanen är just vårt behov av gemenskap. Maryse Condé gestaltar den förtvivlan i exil som kommer sig av utstöttheten och känslan av att inte höra hemma ens bland sina rötter. För Babakar går det så långt att han stjäl ett nyfött barn vars mor inte överlevde förlossningen. Han avger emellertid ett löfte att föra flickan till föräldrarnas hemland Haiti, vilket visar sig problematiskt.

Babakars mor Thécla kommer till honom i drömmen och ger föraningar om vad som är på gång. Västindisk vidskepelse, voodoo, trolldom och gengångare förekommer i romanen på ett vardagligt plan som gör att det känns naturligt, men alltjämt fascinerande.

Tills vattnet stiger är den guadeloupefödda författarinnans senaste verk, och hon förekommer ofta i spekulationer kring nobelpriset. Den översättning som Helena Böhme har gjort är fantastisk. Språket flödar omsorgsfullt och är en ren njutning att läsa.