Samtidigt som det råder läkarbrist i Sverige hindrar Socialstyrelsens regler läkarstudenter som läst utomlands från att praktisera i hemlandet. Vi måste bättre ta tillvara kompetens och hålla ett öppnare samarbete med övriga EU-länder.

I tisdags publicerades en debattartikel på Svenska Dagbladets svd.se där två överläkare och en specialistläkare skrev om vikten av praktik för blivande läkare. Det kan tyckas självklart, men erbjuds i dag inte till de läkarstuderande som utbildar sig utomlands. I Västmanland går man därför nu aktivt in och hjälper dessa läkarstudenter att få en praktikplats på deras sjukhus.

Det är bra. Om studenter hindras från att praktisera på sjukhus i Sverige försvårar det också för dem att i framtiden konkurrera om arbetsplatser med de läkare som utbildat sig i Sverige.

Redan i höstas skrev en läkarstudent på termin nio (när AT-tjänst som underläkare i vanliga fall tillåts) i NT (1/9) en debattartikel om att svenska sjukhus säger nej till läkarstudenter som vill vikariera som underläkare under sommaren. Övriga sjukhus i Europa välkomnar studenter, oavsett studieland. Något som gör att Sverige i jämförelse kan upplevas både daterat och bakåtsträvande.

Inom de flesta andra studie- och yrkesområden uppskattas erfarenhet från utlandsstudier. Förutom att många utvecklas av utmaningen att bo utanför hemmets trygga vrå, ger utlandsstudier en särskild insyn i andra kulturer. Och nästan var tredje svensk läkarstudent utbildar sig utomlands. Efter sex års studier blir de flesta studenterna i EU-länder legitimerade läkare. Dock krävs 18 månaders allmäntjänstgöring av svenska studenter, vilket nu ses över av regeringens utredare. Men problemet ligger främst i murarna som löper runt svensk sjukvård. De måste rivas.

Fram tills nu har jobbansökningar från utlandsutbildade läkare besvarats med att Socialstyrelsens regler helt enkelt inte tillåter att en läkarstudent som studerar utanför Sverige jobbar som underläkare. Vi borde värna konkurrensmöjligheten - den förlegade regeln behöver göras om.

I SvD (9/2) kom beskedet att "läkarnas praktik blir rättsfråga". För som det är i dag strider Socialstyrelsens regler mot EU-rätten, det påpekar en jurist från Centrum för Rättvisa och tar därför strid för en av de utlandsstuderande studenterna som vill vikariera i Sverige. Socialstyrelsen, som förvisso medger att föreskriften behöver ses över, bör omgående göra just det.

Landstingen borde ta in även läkarstudenter under utbildning utomlands. Detta så att de blivande läkarna kan få in foten på svenska sjukhus. Vi bör visa att vi värdesätter deras utbildning och kompetens, som tisdagens debattartikel påpekar är precis lika god som den inom Sveriges gränser.

Eftersom Sverige arbetar för fri rörlighet och öppenhet mellan EU-länderna bör vi inte försvåra för de svenska läkarstudenter som studerat utomlands. De ska kunna söka underläkartjänst. Vi måste börja ta läkarbristen på allvar och utveckla möjligheten till större bredd i läkarkåren.