I går presenterade regeringen och Miljöpartiet överenskommelsen om migrationspolitiken. Den innebär bland annat att papperslösa flyktingar ska ha rätt till vård som inte kan anstå och barn rätt till fullständig vård. Barnen ska även ha rätt till skolgång, enligt överenskommelsen.

Avtalet är en seger för Kristdemokraterna som hade detta som ett av sina vallöften. Men även för Miljöpartiet är det ett viktigt steg, trots att man var tvungen att samarbeta med Alliansen. Moderaterna, som tidigare varit skeptiska till förslaget, har tydligen bytt åsikt.

Förslaget låter humant och värdigt. Att människor som flyr för sina liv ska få vård är det säkert många som anser. Men det är inte så enkelt som det låter.

För det första är en papperslös flykting någon som aktivt valt att inte ta kontakt med Migrationsverket. Flyktingen förblir papperslös så länge den undviker kontakt med svenska myndigheter. Det finns alltså ett personligt ansvar att uppsöka Migrationsverket, även om beslutet kan vara svårt för varje individ. Vissa kanske är rädda för att utvisas och väljer därför att gömma sig. Den som inte lämnar landet efter ett avslag på en asylansökan är enligt lag illegal och får inte uppehålla sig i landet.

Svårigheten blir när en överenskommelse görs som ger vård till de som uppehåller sig illegalt i landet. Självklart ska akut sjuka människor få hjälp, men det sänder fel signaler när politikerna menar att de som aktivt gömmer sig för myndigheter är brottslingar, men ändå vill ge dem privilegier som annars är förbehållna svenska medborgare.

En diskussion kan föras om det finns illegala flyktingar eller inte. Men i nuläget ser den svenska lagstiftningen ut som den gör. Om en individ som fått avslag på sin asylansökan medvetet stannar i landet blir det dubbeltydigt om landet samtidigt erbjuder personen fri vård.

Trots den oro, ångest och förtvivlan som många flyktingar känner så måste Sverige vara tydligt. Att hjälpa människor i nöd är en sak. Men Sverige kan inte uppmuntra flyktingar eller migranter att uppehålla sig illegalt i landet. De som vill ha tillgång till det svenska välfärdssystemet måste också ställa upp på landets principer. Tillgång till välfärdssystemet ges genom en ansökan om medborgarskap och där bedöms alla rättvist.

I förlängningen kan detta avtal leda till att fler flyktingar aktivt väljer att inte söka uppehållstillstånd och därför lever under problematiska förhållanden i landet. Det finns en mängd dystra berättelser om hur illegala flyktingar behandlas av profitörer. Dessa typer av avtal ökar risken för att skapa osynliga samhällen i Sverige. Samhällen där många saknar rättigheter och far illa.

Avsikten är god, men leder till betydande problem. Människor ska belönas för att de gör rätt, inte för att de bryter mot reglerna.