Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till amerikanerna Alvin Roth och Lloyd Shapley "för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken". I klartext handlar det bland annat om det i Sverige ofta utskällda begreppet "matchning"! Fast inte bara för arbetslösa, utan för till exempel studenters val och fördelningen av läkare.

Enligt professorn i nationalekonomi Mats Persson har dock teorierna knappast tillämpats i Sverige ännu.

Något för exempelvis finansminister Anders Borg (M) att fundera på.

Fast Borg har kanske tankarna på annat håll.

Under Internationella valutafondens toppmöte i Tokyo förutspådde han nämligen att Grekland kommer att tvingas överge euron. Och att det förmodligen vore att föredra framför fortsatt harvande med besparingar och halvfärdiga reformer.

Borg överdriver de möjligt positiva effekterna av ett utträde, kanske eftersom han i grund och botten inte är någon fullblodspolitiker. Finansministern riskerar att underskatta det politiska kaos som ett utträde skulle innebära.

Fast framför glömde Borg att sanningen ibland kan vara så smärtsam att ingen vill höra den. Hans offentligt deklarerade slutsatser är helt enkelt lite för klartänkta för att gå hem inom delar av det internationella etablissemanget.

En tröst är möjligen att om profetiorna uttalats av någon mindre framgångsrik finansminister hade de förmodligen också tillmäts långt mindre betydelse.