Uttrycket att varslen står som spön i backen stämmer faktiskt. Och i Norrköping försvinner butikerna på Mirum galleria. I ett flertal artiklar har NT på nyhetsplats undersökt förhållandena ute på Hageby centrum - vilket som bekant bytte namn i våras. Man kan väl lugnt säga att succén har uteblivit.

Förklaringarna är sannolikt flerfaldiga. Man kan till exempel peka på ett initialt delvis missriktat utbud och allt för svag lokal köpkraft. Samtidigt är samma utbud knappast imponerande jämfört med vad som finns i Norrköpings City. Det är visserligen lätt att åka bil till Mirum. Fast det samma gäller ju för handeln på Ingelsta.

I Norrköpings stadskärna är det desto svårare att ta sig med bilen - trafiken motarbetas medvetet av den sittande rödgröna majoriteten. Den lokala köpkraften torde visserligen vara relativt stark, men den långsiktiga risken för centrumdöd är alltid överhängande.

Inte heller Ingelsta kan skryta med idel framgångar.

Det går helt enkelt att ana överetablering, samtidigt som konjunkturen nu viker - utan att för den skull riktigt ha återhämtat sig efter börskraschen på Wall Street för fyra år sedan.

Det är ena sida av saken. En annan är att omsättningen på butiker faktiskt tyder på god livskraft inom näringslivet. Här och var försvinner det butiker. Men nya tillkommer. Normal marknadsekonomi, med andra ord.

Eller inte.

Intervjuade i NT oroas till exempel butiksägare på Mirum för att tomma lokaler visserligen fylls - men inte nödvändigtvis med andra butiker, utan med andra aktiviteter. "Det är som en fritidsgård" säger en orolig handlare och konstaterar att man ofta vänder sig till exempelvis yngre tonåringar med måttlig köpkraft.

Nu torde gallerians ägare var väl medvetna om utmaningarna och uppenbarligen vill man till varje pris undvika att lokaler står tomma under lång tid. Sådant ser illa ut och skadar handeln. Fast detsamma gäller naturligtvis om handel ersätts med annan verksamhet. Situationen kan lätt urarta i en nedåtgående spiral, där utflyttade butiker leder till minskad omsättning och att också andra affärer lämnar gallerian.

Var Mirum en felsatsning? Kanske, åtminstone sett i relation till de flashiga förhoppningarna vid invigningen (den patetiska reklamkampanjen på temat "Hageby - världens centrum").

Samtidigt får enskilda näringsidkare göra som de vill, det är inte primärt kommunens problem. Det kommunen kan göra är att skapa så goda allmänna förutsättningar för privat företagsamhet som möjlighet.

Satsningar på infrastrukturen kommer man emellertid inte ifrån och det ena ger ofta det andra. Mirum galleria har inneburit en allmän upprustning av området.