Det är av miljöskäl som man nu introducerar E10-bränslet i Sverige. Det är bensin som är utspätt med tio procent etanol. Redan i dag är vanlig bensin utspädd med upp till fem procent etanol. Det 95- och 96-oktaniga bränslet ska bytas ut mot E10, men 98-oktanig bensin blir kvar.

Genom att införa den högre inblandningen i hela Europa räknar man med att kunna få ned utsläppen av koldioxid rejält.
Enbart i Sverige kommer koldioxidutsläppet minska årligen motsvarande 170 000 personbilar.


Etanol som bränsle har ett lite lägre energi-innehåll jämfört med bensin. Det kommer att ge en något ökad bensinförbrukning när man nu går över till E10-bränslet. Å andra sidan är skatten, än så länge, lägre på etanol. Så kostnaden per mil bör i de flesta fall bli densamma. Däremot blir bilarnas räckvidd något mindre.
Flera länder har redan gått över till E10. Tyskland, Frankrike och vårt grannland Finland har redan bytt.
Tyskland gjorde bytet i februari i år och det medförde en hel del protester. Många var osäkra på om deras bilar verkligen klarade av det nya bränslet och rykten om att E10 frätte sönder slangar i bränslesystemet florerade. I det läget valde många att tanka vanlig 98-oktanig bensin istället. Efter en större informationskampanj har dock protesterna lagt sig.
I stort sett alla bilar kommer att kunna tanka det nya E10-bränslet utan några som helst problem. Branschorganisationen Bil Sweden har sammanställt en lista över vilka bilar som klarar respektive inte klarar E10 (se tabellen ovan).
Hittar du inte din bil i listan så kontakta generalagenten eller en återförsäljare för att få ett besked om du kan tanka E10 eller inte.
De bilar, främst äldre, som inte kan köras på E10-bränslet kommer att kunna tanka 98-oktanig bensin som är det som blir kvar som alternativ till E10.
I den 98-oktaniga har vi redan nu fem procent etanol, en inblandning som kommer att vara kvar.

Artikelbild

Från och med 1 maj blir det även tillåtet att ha en större andel biobränsle
i diesel. För att få ned koldioxidutsläppen blir det tillåtet att späda ut dieseln med upp till sju procent.
Även diesel kommer från och med 1 maj att tillåtas innehålla en större andel biobränsle, upp till sju procent. Detta medför också att utsläppen av koldioxid minskar. Exempel på inblandning är RME. För dieselbilarna är det inga problem med övergången till ökad inblandning av biobränsle.
I jakten på minskade koldioxidutsläpp arbetar miljömyndigheten EPA i USA för att få till en lagstiftning om 15-procentig inblandning av etanol
i bensinen. Något som skapat en stor debatt då man från biltillverkarnas sida inte kunnat fastställa om bilarna verkligen klarar av det.