För första gången på fem år minskar försäljningen av begagnade bilar i Sverige under ett kvartal, det visar statistik från KVD Bilpriser.

Under andra kvartalet 2017 såldes 307 125 begagnade bilar, vilket är 3,7 procent färre i jämförelse med samma kvartal föregående år. Samtidigt ökade försäljningen via bilhandeln med 2,3 procent vilket ger ett totalt tapp med 1,5 procent.

– Vi ser ett trendbrott på marknaden. Tidigare har vi sett en minskad försäljning enstaka månader men inte som nu under ett kvartal. Bakom minskningen står en vikande privatförsäljning, som har gått ned under flera kvartal. Det kan förklaras av ökad privatleasing och att det idag blivit vanligare bland privatpersoner att ta hjälpa att sälja sin bil via olika nättjänster och via bilhandeln som tar ansvar för försäljningen, istället för att själva sälja bilen via annonsering, säger Jonas Björkman, vd på KVD Bilpriser i ett pressmeddelande.

I Östergötland är tappet ännu större. Där har begagnatförsäljningen minskat med 4,4 procent. Från 14 522 sålda bilar under andra kvartalet 2016 till 13 877 sålda bilar under andra kvartalet 2017. Bakom minskningen står en minskad försäljning av bilar från privatpersoner, menar KVD.