När "Byggfällan" ska ha premiär är ännu inte känt.