Undersökningen visar att filmutbudet i Sverige generellt inte har förändrats särskilt mycket de senaste tio åren om man ser till hur många filmer som har haft premiär och vilka länder som filmerna kommer ifrån.

I mellanstora städer kan utbudet dock skilja sig markant. Eskilstuna, Halmstad, Gävle, Jönköping och Linköping är städer där det inte längre finns mer än en biograf. Där är utbudet också sämre än i exempelvis Lund som har en aktiv komplementsbiograf.