Fördubbla anslagen, gratis scenkonst till skolelever och stärkt stöd till teaterarrangörer. Det är några av de krav som Teaterförbundet, Teatercentrum och Danscentrum nu kräver i ett politisk upprop, uppger Svenska Dagbladet. Syftet med uppropet är att påverka politikernas kulturpolitik inför valet i höst.

Teaterorganisationerna kräver bland annat att arrangörsstödet utvecklas, att trygghetssystemen för frilansande kulturskapare stärks och framför allt att anslagen till svensk teater, dans och scenkonst fördubblas.