På onsdagen var det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, som instiftades av FN för 16 år sedan. Samtidigt inleddes också den internationella kampanjen 16 dagar mot våld. Frideborg, som arbetar med våld i nära relationer, deltog i kampanjen genom att bjuda in allmänheten till en föreläsning om våld i nära relationer på Lilla teatern. Föreläsningen hölls av den norska psykologen och psykoterapeuten Per Isdal, grundaren till ATV (Alternativ til vold) som erbjuder behandling för män med våldsproblematik riktade mot sin partner.

– Det är otroligt viktigt att nå fram till de män som utövar våld och motivera dem till förändring. Det är väldigt få av dem som vill vara en våldsutövare. Våld ligger inte i könet, men könet är en viktig dimension. Mäns våld är sex gånger så farligt och fysiskt skadligt som kvinnors, säger Per Isdal.

Han pratade också om hur våldsutövarnas barn kommer in i bilden.

– Ofta är tanken på barnen deras räddning, säger han.

Feministiskt initiativ i Norrköping uppmärksammade dagen genom att anordna en fackelmanifestation i Carl ­Johans park på kvällen.

– Mäns våld mot kvinnor innebär mycket lidande för väldigt många människor, särskilt eftersom det inte uppmärksammas och tas på allvar. Vi vill uppmärksamma dels de kvinnor som utsätts för våld men också barnen som finns i de familjer där våld förekommer. Våldet är fortfarande skambelagt och något som vi inte pratar om, vilket gör det hela ännu värre,­ säger Sandra Isaksson, ledamot i kommunfullmäktige i Norrköping.

Dagen till ära släppte ­Feministiskt intitiativ från nationellt håll en rapport som handlar om mäns våld mot kvinnor. Rapporten presenterar också en rad politiska krav för att motverka våldet. Ett av kraven är att försvarsbudgeten kapas med 10 miljarder (cirka 20 procent) och att resurserna i stället används till våldsförebyggande arbete, skydd för våldsutsatta samt behandling av för­övare och offer.

På onsdagen kom en sammanställning över antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor i nära relation per kommun. I Norrköping var antalet anmälda brott per 100 000 invånare 147 stycken under 2014, vilket ligger på ungefär samma nivå som de senaste åren. Under de senaste sex åren har antalet anmälningar i Norrköping legat en bit över rikssnittet. I Finspång har antalet anmälda brott halverats sedan 2009. I Söderköping och Valdemarsvik har statistiken varierat kraftigt.