Kina 18 människor har bekräftats omkomna i en brand i ett hotell med varma källor i den kinesiska staden Harbin i nordöstra Kina, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. Orsaken till branden är i nuläget okänd och en utredning är påbörjad.

Katastrofartade bränder är inte ovanliga i Kina, som en följd av bristande brandsäkerhet. I april omkom 18 personer och fem skadades när en brand bröt ut på en karaokebar.

I november förra året omkom 19 personer efter att en brand brutit ut på ett pensionat i Beijing.