Artikelbild

| Monica Stangel Löfvall (t v), Söderköpings kommun och Elis Nordhs dotter Eva Nordh Furenhed bekantar sig med förlagorna som ställs ut.