Trafikplats Klinga. E 4 mot Norrköping, i närheten av avfarten mot Kimstad står en cirka fem meter hög skylt med himmelsblå bakgrund i vägkanten. "Köpenhamn 45 min, Visby 20 min, Norrköping City 7 min, Bulgarien 205 min". Det är reklam för Norrköpings flygplats. Hur många av dem som dundrar förbi på väg norrut som uppfattar budskapet är oklart.

<span class="mr">"Märklig skyltning"
</span>- Jag tycker skyltningen vid motorvägen är märklig. Man ska inte marknadsföra flygplatsen utan Norrköping som stad istället. Nu fattar man ju ingenting när man kör förbi. Meningen borde ju vara att profilera Norrköping och att få folk att besöka staden, säger Lena Muukki.
Hon är utbildad marknadsekonom och har tidigare suttit i kommunfullmäktige i Norrköping för socialdemokraterna. Hon menar att skyltningen kostar pengar och vill istället ha en permanent skylt som hälsar besökaren välkommen.
- Att byta skyltar ofta kostar för skattebetalarna. Vi borde istället ha skyltar som andra städer som välkomnar besökaren till Norrköping och som visar vilka evenemang som pågår.
Lena Muukki tycker även att marknadsföringen spretar.
- Det ploppar upp olika marknadsföringsbolag hela tiden. En vill något medan den andre vill något annat. Profileringen av staden måste ju vara enhetlig.

<span class="mr">Håller inte med
</span>Björn Persson är näringslivsdirektör i Norrköping och hänvisar till den utredning som gjorts med förslaget att marknadsföringsbolaget Nya Norrköping ska slås ihop med Destination Norrköping. Ett beslut som ska tas i höst.
- Det är möjligt att det har kunnat upplevas som spretigt. Men om förslaget går igenom kommer det bli en mer enhetlig och samordnad marknadsföring.
Att det skulle vara fel att marknadsföra flygplatsen håller han inte med om.
- Man marknadsför både staden och flygplatsen. Att vi har fått bättre förbindelser med bland annat Köpenhamn och Visby är viktigt att visa upp.
Det är marknadsföringsbolaget Nya Norrköping som ansvarar för skyltningen. Enligt Björn Persson byts budskapet på skyltarna fem till sex gånger per år. Det finns två skyltar utmed E 4. En norr och en söder om Norrköping.

<span class="mr">Lätt att byta meddelande
</span>Skyltarna har kostat cirka 500 000 vardera och är konstruerade så att budskapet lätt ska kunna bytas. Att byta budskap kostar mindre. Björn Perssson menar att det rör sig om ett par tusen kronor.
- Finessen är ju just att man lätt ska kunna byta budskapet. Det är lite mer sofistikerat. Det ska vara som ett litet hemsidefönster som ska vara fräscht och ha ett nyhetsvärde.
Under hösten ska tre nya skyltar sättas upp. De kommer att bli mindre än de nuvarande men med samma funktion. Placeringen blir på E 22, väg 51 och väg 55, 56.