I artikeln anges att Kaj Almqvist och Jonas Edlund på tekniska kontoret i Norrköping gjort inventeringen. Det skulle ha stått sammanställt inventeringen. De som arbetat på fältet och utfört tjäderinventeringen är främst Thomas Gustavsson, P-O Gustafsson, Hans Svensson och Martin Eriksson.

<span class="mr">Mellan 80 och 120
</span>Enligt etologerna Thomas Gustavsson och P-O Gustafsson är läget för tjädern mycket kritiskt och de uppskattar beståndet av tjäder i Kolmården till mellan 80 och 120. Betydligt färre än vi uppgav tidigare.
Att mäta antalet tjädrar är svårt och det är trots allt en uppskattning. Oavsett om det är den högre siffran, det vill säga 300-600 eller den lägre som är den riktiga, så är utvecklingen för tjädern negativ och den borde, enligt alla inblandade i inventeringen, skyddas.