om tjädrar Läste i NT den 31 mars att Norrköpings kommun har inventerat tjäder och kommit fram till att arten har minskat drastiskt. Anledningen påstås vara skogsbruket, rovdjuren och vildsvinen.
Jag jobbar i Kolmårdsskogen och rör mig dagligen i markerna. Vissa slutsatser Norrköpings kommun dragit anser jag fullständigt felaktiga.
För det första var det längesedan jag såg så mycket tjäder som senaste året. Flera gånger i veckan ser jag tjäder. Men så har det alltid varit, vissa år går kullarna till och det blir bra fågelår.
Att hyggesbruket skulle påverka tjädern nämnvärt tror jag inte.

På 1700-1800 talet höggs det oerhört hårt i Kolmårdsskogen, det gick mycket virke till kolning, gärdsgårdar och brännved, många trakter var renhuggna.
Sekelskiftet 1800-1900 talet härjade nunnefjärilen i Kolmården och hela Stavsjö och Viråskogarna fick huggas ned. Ändå har man hört talas om att det fanns gott om tjäder i Stavsjö och Virå på 1930-50-talet, men någon gammelskog fanns ju inte. Överhuvudtaget hör man talas om att det fanns mycket tjäder förr, trots att hyggena var större då och naturhänsyn i samband med avverkning hade man inte hört talas om. Däremot jagade man rovdjur. De höga skinnpriserna på räv och framför allt mård, gjorde att skogsfolk släppte allt de hade i händerna för att jaga så fort de såg ett spår av dessa villebråd.
Mig veterligen finns det ingen forskning som visar att hönorna inte lägger befruktade ägg. Utan problemet är att ägg och kycklingar dör på grund av rovdjur eller att våren slår fel. Om hönorna lägger ägg kan ju inte den påstådda minskningen bero på att spelet inte fungerar.
Det påstås också indirekt i artikeln att blåbärsriset har minskat, vilket är helt fel. De stora rådjurs- och älgstammarna som var på 80-90-talet åt ned blåbärsriset väldigt hårt. Många skogsmän var förvånade över hur mycket blåbärsris det blev när klövviltsstammarna minskade i slutet av 90-talet.

Det krävs inte gammelskog för att blåbärsris ska växa. Om man skrivit i artikeln att vildsvinen ökat i länet hade jag hållit med, men man skriver Kolmårdsskogen. I blocket Virå, Stavsjö och Simonstorp öster om 55:an, har vildsvinsstammen säkert halverats nu jämfört med för tio år sedan.
"I rapporten kallas tjädern för fåglarnas Garbo, alla har hört talas om den men få har sett den". Det är säkert sant, men det beror inte på tjäderbrist utan att folk sällan rör sig i naturen på rätt sätt. En fågel jag däremot sällan sett de senaste åren är orre, vad nu det beror på, de trivs ju på hyggen.