Artikelbild
Hur gick snacket på mötet?

 


Varför är ni så hemliga?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får vem som helst vara med?

 

 

 

 

Kan man uteslutas?

 

 

Hur ser du på namnet? För det inte tankarna till nationalism?

 

 

 

Hur ser utomstående på ditt engagemang i förbundet?