Stockholm "Det är svårt att föreställa sig att Sverige skulle ställa sig neutralt i händelse av väpnat angrepp mot ett annat EU-land, sade statsminister Göran Persson i en riksdagsdebatt på fredagsförmiddagen."

Men den militära alliansfriheten består och Nato-medlemskap är inte aktuellt, enligt statsministern, som svarade på interpellationer från moderaten Gunnar Hökmark och folkpartiets Carl B Hamilton om det framtida försvaret, Nato och alliansfriheten.

Persson gjorde klart att han kan tänka sig ett mycket långtgående försvarssamarbete med andra länder och EU. Men det finns en gräns:
"För Sveriges del utesluter vi inga andra former av samarbete än avtal om bindande ömsesidiga försvarsgarantier, sade Persson."

Om Sverige ändå, av fri vilja, beslutar att skicka väpnad trupp för att hjälpa ett annat EU-land som utsätts för ett angrepp så skulle riksdagen först få ta ställning till det, enligt statsministern.